BR har registrerat bolag sedan 2002

Starta Ltd bolag i UK

Registrering av UK Limited bolag
Bolagsadress i England, posten vidarebefordras till dig
Support 24/7 – Telesupport kontorstid
Hjälp med företagskonto i UK och MasterCard till bolaget.
Gratis bokföringsprogram, upp till 1000 transaktioner
Vi hjälper dig med revisor i UK.
Ditt Ltd är färdigt att tas i bruk redan dagen efter!
Allt för = 2.995 kr / Inget annat tillkommer

BolagsRegistrering 24/7
Tryggt med BR

Vi värnar om din integritet

Trygghet & Säkerhet för dig är en självklarhet för oss!
Dina uppgifter behandlas strängt konfidentiellt

Kunskapsbas

BR Support 24/7

Vi ger dig goda råd och tips våra Supportsidor har du tillgång till 24/7.
Vi tar upp allt om LTD & SUF bolag, dessutom får du bra bonustips.
Föredrar du att ringa? Vi har telesupport under kontorstid!
Nu behöver du INTE läsa en massa text! Se våra start och hjälpguider på video!

Viktigt om LTD bolag

Är det någon skillnad mellan LTD och Limited?
Detta bör du känna till innan du registrerar bolaget
Vad krävs det för att starta ett Holding Company?

Företagskonto till LTD

Vi hjälper dig med ett företagskonto och kontokort.
Ansökan görs direkt online, utan personligt besök!

Support LTD

Goda råd är dyra men hos oss är de gratis!
Via samarbetspartners kan vi oftast finna optimal lösning

Viktigt om SUF & KB bolag

Är det någon skillnad mellan filial och SUF bolag?
Får SUF ett svenskt organistaionsnummer?
Kommanditbolag med UK Ltd som komplementär?

Företagskonto till SUF & KB

Vi hjälper dig med ett företagskonto och kontokort.
Ansökan görs direkt online, utan personligt besök!

Support SUF & KB

Goda råd är dyra men hos oss är de gratis!
Via samarbetspartners kan vi oftast finna optimal lösning

goda råd på BR

En del av våra tjänster

Vi försäkrar att din Ltd registrering med tjänster blir rätt genomförd inklusive korrekt rapportering till respektive myndighet. Vi följer lagstadgade föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i United Kingdom.
Nu behöver du INTE läsa en massa text! Se våra start och hjälpguider på video!

Scroll to Top