Aktieöverlåtelse

Aktieöverlåtelse eller försäljning av aktier i Engelskt LTD bolag

Beställ tjänst

Administration för aktieöverlåtelse

Vi skickar dokument som ska verifieras och signeras.
Sedan får ni de nya aktiebreven enligt önskemål om förändringarna.
Vi upprättar lagstadgat mötesprotokoll och uppdaterar detta direkt till
Companies House om förändringarna i bolaget.

Aktieöverlåtelse, försäljning av aktier eller andra förändringar av aktier i LTD bolaget.
Emellanåt sker det förändringar i LTD bolaget, kan vara allt ifrån att bolagsmän tillträder, frånträder, försäljning eller förhöjt aktiekapital och att aktierna då ska omfördelas…

Aktieöverlåtelse och Confirmation Statement

Vid aktieöverlåtelse eller andra förändringar i LTD bolaget måste detta uppdateras
och rapporteras till myndigheter via en ny Confirmation Statement.
* OBS! 199 kr tillkommer för att upprätta ett nytt Confirmation Statement
Krav: Att ni har vår Ltd Service för att tjänsten ska utföras.

Procedur vid aktieöverlåtelse

  • Aktieöverlåtelse till nya aktieägare
    Dokument ska signeras vid överlåtelsen.
  • Om bolaget säljs
    Protokoll upprättas för avgående Company Director och nytt för tillträdande Company Director.
    Avgifter tillkommer för att upprätta ny CD samt att tidigare CD avgår.
  • Vi upprättar lagstadgat mötesprotokoll
Support 24/7

Aktieöverlåtelse: 498 kr

Beställ denna tjänst

Support 24/7 ingår som SilverMember!

Bolagsservice

Bolagsservice & Tjänster

Frågor?

Kontakta oss om denna tjänst!