Avveckling

Avveckla Engelskt Ltd bolag

Avveckla LTD bolag hos myndigheterna i UK
Att avregistrera bolaget sker i några etapper:

  • Maila oss bolagsnamn och org.nr…
  • Vi upprättar alla handlingar…
  • du/ni signerar några dokument…
  • …vi gör resten…
  • Stämplingsavgift ingår
  • Du får löpande info under processens gång

Kriterier för avveckling

  1. Ingen aktivitet de senaste 3 månaderna
  2. Bolagsnamnet har inte förändrats de senaste 3 månaderna
  3. Bolaget är inte föremål för några rättsliga åtgärder, pågående, planerade eller föreslagen åtgärd
  4. Har inte gjort ett omhändertagande för värdet av egendom eller rättigheter

Avveckla Ltd bolag

Scroll to Top