Avveckla UK bolag

Avveckla och avregistrera LTD bolag hos myndigheterna i UK

Beställ tjänst

Avveckla Engelskt Ltd bolag

Avveckla och avregistrera LTD bolag hos myndigheterna i UK
Att avveckla och avregistrera LTD bolaget sker i några etapper:

  • Maila oss bolagsnamn och org.nr…
  • Vi upprättar alla handlingar…
  • du/ni signerar några dokument…
  • löpande information under processens gång
  • …vi gör resten…
  • Stämplingsavgift ingår

Kriterier för avveckling

  1. Ingen aktivitet de senaste 3 månaderna
  2. Bolagsnamnet har inte förändrats de senaste 3 månaderna
  3. Bolaget är inte föremål för några rättsliga åtgärder, pågående, planerade eller föreslagen åtgärd
  4. Har inte gjort ett omhändertagande för värdet av egendom eller rättigheter

Avregistreringsdatum

Avregistrering av bolaget tar tre månader.
Men redan när anmälan är gjord så framgår det att bolaget är under avveckling.
Vi avsäger oss allt ansvar om ni lämnar oss felaktiga uppgifter.
Efter påbörjad tjänst kan ingen återbetalning krävas.

Avveckla Ltd
Support 24/7

Avveckla Ltd: 1.490 kr

Beställ denna tjänst!

Beställ denna tjänst

Support 24/7 ingår som SilverMember!

Bolagsservice

Bolagsservice & Tjänster

Frågor?

Kontakta oss om denna tjänst!