Avveckling

Avveckla Engelskt Ltd bolag

Avveckla LTD bolag hos myndigheterna i UK
Att avregistrera bolaget sker i några etapper:

  • Maila oss bolagsnamn och org.nr…
  • Vi upprättar alla handlingar…
  • du/ni signerar några dokument…
  • …vi gör resten…
  • Stämplingsavgift ingår
  • Du får löpande info under processens gång

Kriterier för avveckling

  1. Ingen aktivitet de senaste 3 månaderna
  2. Bolagsnamnet har inte förändrats de senaste 3 månaderna
  3. Bolaget är inte föremål för några rättsliga åtgärder, pågående, planerade eller föreslagen åtgärd
  4. Har inte gjort ett omhändertagande för värdet av egendom eller rättigheter

Avveckla Ltd bolag