Företagskonkurs

Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller juridisk person (företaget) har

Blogg på BR om ekonomi
Scroll to Top