Bolagsadress

Bolagsadressen i Manchester en lagstadgad Registered Office Address

Beställ tjänst

Byta bolagsadress till Manchester?

Vi har vidarebefordrat post sedan 2002!
Byter du bolagsadress så ombesörjer vi hanteringen gentemot myndigheter om adressförändringen och upprättar även ett lagstadgat mötesprotokoll om att bolaget bytat adress.

Bolagsadress i Manchester ingår som standard i våra Ltd paket.

Vidarebefordran av post

Postahantering: Vi vidarebefordrar posten från England till din egen adress

Registered Office = Sätesadress för bolaget

Brittiska bolagslagen kräver en registrerad sätesadress
Alla Limited, LTD bolag måste, i enlighet med Brittisk lag (Companies Act 1985 section 287(1)) ha en officiell registrerad adress, bolagsadress, (Registered Office) för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, bank etc. Denna adress måste anges på bolagets brevpapper och fakturor (section 351) För att kunna ta emot handlingar från Brittisk domstol (t ex en stämning eller kallelse, krävs en officiell adress (Companies Act section 725). Officiell korrespondens från banker, myndigheter sänds alltid till bolagets Registered Office (t ex brev från skatte- eller registreringsmyndigheten). Registered Office användas inte för allmän affärskorrespondens, den är endast till för att tillgodose de krav som ställs i bolagslagen vad gäller officiella dokument och korrespondens. Registered Office behöver inte vara bolagets affärsadress. Kontakta oss om du är i behov av en bolagsadress för kommersiellt syfte.

Manchester adress
Support 24/7
Serviceavtal

Avtalet löper i 12 månader. Vi har inget fortlöpande eller någon binadande avtalsprenumeration. Efter periodens utgång kontaktar vi er och hör om ni ska fortsätta med tjänsten. Då avgör ni själva om avtalen ska löpa i ytterligare 12 månader, eller ej.

Tjänsten träder i kraft så snart vi mottagit betalning!

Bolagsadress Manchester: 1.290 kr

Beställ denna tjänst

Support 24/7 ingår som SilverMember!

Bolagsservice

Bolagsservice & Tjänster

Frågor?

Kontakta oss om denna tjänst!