Ekonomi

Ekonomi som berör de flesta och om hur alla kan få ett företagskonto

Företagskonkurs

Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller juridisk person (företaget) har

Blogg på BR om ekonomi

Preskription

En skuld kan preskriberas efter en viss tid om du inte har erkänt den eller om borgenären inte har avbrutit preskriptionstiden, s.k. preskriptionsavbrott.

Blogg på BR om ekonomi
Scroll to Top