Hongkong bolag

Det är en låg kostnad för registrering och underhåll av ett Hong Kong bolag.
Den mest förekommande företagsformen i Hong Kong är ”Limited” som kan jämföras med ett svenskt ab