Video LTD bolag

Lätta att starta UK Limited, se vår video LTD bolag Enkla krav att starta Ltd Styrelse: Från en person (eller juridisk person) till obegränsat antal personer och nationalitet. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman). Bolagsnamn: Ej förväxlingsbart med annat...

Vilande LTD bolag

Vilande LTD bolag, dormant company Ett vilande UK Limited kallas för ett Dormant Company Vilande LTD innebär att man inte har någon aktivitet. Man kan ha registrerat ett SUF, en filial eller ett kommanditbolag som man väljer att arbeta utifrån. EU domstolen slog fast...

Storbritannien

Storbritannien, United Kingdom, UK Storbritannien, formellt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (engelska: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, allmänt känt som United Kingdom, UK eller Britain, är en suverän stat som ligger utanför...

Video Service LTD & SUF

Komplett bolagsservice för LTD bolag & SUF bolag Har du kört fast och behöver hjälp? Vi finner lösningar på de flesta problemen både för LTD bolag & SUF! Tips: Registrera dig gratis på våra Supportsidor, hjälpen finns där 24/7 P.S. Sedan videon tillverkades...