Betalningsföreläggande

I ansökan ser du vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stor skulden är.

Betalningsföreläggande från fordringsägare

Fordringsägaren kan ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande

Jag har fått ett betalningsföreläggande!
Får jag då också en betalningsanmärkning?
Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren, den som har ett krav på betalning, ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande. Fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig att betala din skuld.

Protestera mot kravet

Ansökan registreras och skickas med brev till dig.
I ansökan ser du vem som anser sig ha ett krav mot dig och hur stor skulden är. Du får viss tid på dig att protestera mot kravet. Är kravet riktigt och du inte gör några invändningar utfärdar Kronofogden ett utslag. Uppgifter om detta registreras hos kreditupplysningsföretag och leder vanligen till en betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande förkortas oftast BF

När ett betalningsföreläggande registreras mot en juridisk person hämtas uppgiften vanligen av kreditupplysningsföretagen redan vid ansökan.

Fri konkurrens är bra i princip, men bara i princip och egentligen bara i andra branscher än den egna, där det rent av är skadligt med konkurrens.