Vad är en SEPA betalning?

För närvarande är 36 länder anslutna till Single Euro Payments Area (SEPA) inkluderar både euro- och icke-euroländer

SEPA är en standard för betalningar inom Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) är en standard för betalningar inom Europa som underlättar enkla, snabba och säkra överföringar av pengar mellan olika länder. SEPA gör det lika enkelt att överföra pengar över nationsgränser som inom ett land.
SEPA är ett initiativ från Europeiska Unionen för att skapa ett enhetligt betalningsområde i eurozonen.
SEPA möjliggör snabbare transaktioner för att skicka och ta emot betalningar i 36 länder.

Hur man gör en SEPA betalning

Att genomföra en SEPA-betalning är enkelt och kan göras via din internetbank eller mobilbankapp.
Du behöver följande information:

 • Mottagarens namn
 • Mottagarens IBAN
 • Mottagarens BIC (om nödvändigt)
 • Beloppet som ska överföras
 • Eventuellt ett meddelande

Steg-för-steg guide

 1. Logga in på din internetbank eller mobilbankapp.
 2. Välj alternativet för att göra en internationell betalning eller SEPA-betalning.
 3. Fyll i mottagarens namn och IBAN
 4. Om nödvändigt, fyll i mottagarens BIC
 5. Ange det belopp du vill överföra
 6. Lägg till en meddelandetext om det behövs
 7. Kontrollera all information och bekräfta betalningen

Hur fungerar SEPA-betalningar?

SEPA-betalningar fungerar genom att använda ett gemensamt system för banköverföringar.
När du gör en SEPA-betalning, anger du mottagarens IBAN (International Bank Account Number) och BIC (Bank Identifier Code).
Betalningen behandlas därefter genom SEPA-nätverket, vilket säkerställer att pengarna överförs snabbt och säkert till mottagaren.

Processen bakom en SEPA-betalning
När en betalning initieras skickas den via avsändarens bank till SEPA-nätverket.
Där kontrolleras betalningsinformationen och valideras innan den skickas vidare till mottagarens bank.
Mottagarens bank tar emot betalningen och krediterar mottagarens konto.
Processen har utvecklats för att vara snabb och säker, vilket minimerar risken för fel och bedrägerier.

Förbättrad säkerhet
SEPA-betalningar är också säkrare.
Standardiserade processer och regler gör det enklare att upptäcka och förhindra bedrägerier, vilket skyddar både betalare och mottagare.

Fördelar med SEPA-betalningar

SEPA-betalningar erbjuder flera fördelar för både privatpersoner och företag.
Dessa inkluderar snabbare överföringstider, lägre transaktionskostnader och förbättrad säkerhet.
Genom att använda SEPA kan man undvika komplicerade processer och avgifter som tidigare var vanliga vid internationella betalningar inom Europa.

Snabbare transaktioner
En av de största fördelarna med SEPA är den snabba överföringstiden.
SEPA-betalningar behandlas vanligtvis inom en dag, vilket är en betydande förbättring jämfört med tidigare system där betalningar kunde ta flera dagar att genomföra.

Lägre Kostnader
SEPA har också lett till minskade transaktionskostnader. Genom att eliminera många av de avgifter som tidigare associerades med internationella betalningar, har SEPA gjort det billigare för konsumenter och företag att skicka pengar över gränserna.

Fördelar för företag
För företag erbjuder SEPA en rad fördelar, inklusive enklare hantering av internationella betalningar och bättre kassaflödeshantering.
Företag kan använda SEPA för att effektivisera betalningar till leverantörer, hantera kundbetalningar och minska administrativa kostnader.
Företag drar nytta av SEPA genom att kunna skicka och ta emot betalningar snabbare och till lägre kostnader.
Detta förbättrar kassaflödet och minskar behovet av kostsam administration.
SEPA minskar risken för betalningsfel och bedrägerier, vilket är avgörande för företags säkerhet.

Olika typer av SEPA-betalningar

SEPA Credit Transfer (SCT): Denna typ av betalning är perfekt för engångsöverföringar.
Det är snabbt och enkelt att genomföra och pengarna når mottagaren vanligtvis inom en dag.

SEPA Direct Debit (SDD): SEPA Direct Debit är idealisk för återkommande betalningar.
Det gör det möjligt för företag att automatiskt debitera kunders konton för återkommande kostnader som prenumerationer och medlemskap.

SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst): Denna typ av betalning möjliggör omedelbara överföringar.
Pengarna överförs inom sekunder, vilket är särskilt användbart i situationer där snabb betalning är avgörande, till exempel vid köp av varor eller tjänster.

Länder som är anslutna till SEPA

För närvarande är 36 länder anslutna till SEPA, inklusive alla EU-länder samt några ytterligare europeiska nationer.
Alla EU-länder + Norge – Island – Liechtenstein – Schweiz – Monaco – San Marino – Andorra – Vatikanstaten – Storbritannien

En bred geografiska spridning innebär att SEPA täcker en stor del av Europa, vilket gör det möjligt för en stor mängd människor och företag att dra nytta av dess fördelar. Detta inkluderar både euro- och icke-euroländer, vilket ytterligare förstärker integrationen inom regionen.

För mer information om SEPA

European Central Bank – SEPA
SEPA.eu – Official SEPA Information

SPOFF Svar På Ofta Förekommande Frågor

Vad är SEPA?
SEPA, eller Single Euro Payments Area, är ett europeiskt initiativ för att skapa ett enhetligt betalningsområde som underlättar enkla och säkra eurobetalningar över nationsgränser.

Vilka länder är anslutna till SEPA?
För närvarande är 36 länder anslutna till SEPA, inklusive alla EU-länder samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, Monaco, San Marino, Andorra, Vatikanstaten och Storbritannien.

Vad är en SEPA Credit Transfer (SCT)?
SEPA Credit Transfer är en typ av betalning som används för engångsöverföringar av pengar från ett konto till ett annat inom SEPA-området.

Hur lång tid tar en SEPA-betalning?
En vanlig SEPA-betalning tar vanligtvis en arbetsdag att behandlas, medan SEPA Instant Credit Transfer sker inom sekunder.

Vilka fördelar erbjuder SEPA för företag?
SEPA erbjuder företag snabbare och billigare internationella betalningar, bättre kassaflödeshantering och minskade administrativa kostnader.