EU-domstolen om etableringsfrihet

Mars 1999 slog EU domstolen fast att alla kan öppna upp en filial via ett Engelskt LTD bolag inom hela EU

EU domstolen om filialer inom EU

Mars 1999 slog EU domstolen fast att alla kan öppna upp en filial via ett Engelskt LTD bolag inom hela EU och EES, eftersom det råder en full etableringsfrihet | Kontakta oss för utskrift i PDF

  1. Du kan bo i vilket land som helst…
  2. Du kan öppna upp ett bolag i vilket land som helst…
  3. Du kan etablera din verksamhet i det land som erbjuder dig de bästa förutsättningarna

Vilket innebär att du fritt kan etablera LTD bolag i England och sedan,
driva det som ett AB i Sverige med en filial ett s.k. SUF bolag.
För mer info, se deras eminenta sida EU upplysningen!

Företagskonto i EU

Inom EU råder det att ett EU/EES bolag INTE behöver ha ett bankkonto i det land som bolaget är registrerat i.

EU och Sverige - 1995

EU har idag 28 medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Storbritannien, brexit, har valt att lämna unionen…
återstår att se vilka länder som följer efter…

Efta länder: Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz, men de är inte med i EES

Svenskt EU-medlemskap Sverige blev medlem i EU 1995. Vägen till medlemskap inleddes den 1 juli 1991 då svenska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. 1994 höll Sverige folkomröstning om EU-medlemskapet. Resultatet blev ett JA, och den 1 januari 1995 gick Sverige med i EU.

Den Europeiska integrationsprocessen: Grundtanken med den europeiska integrationen är att garantera stabilitet och välstånd i hela Europa.

Handel och tjänster inom EU: Mellan EU:s medlemsländer ska varor, tjänster, kapital och personer kunna röra sig fritt. Det är grunden för den så kallade inre marknaden. På EU:s inre marknad ska det råda fri konkurrens. EU har även andra regler som berör handel och tjänster, till exempel om skatter, reklam och upphovsrätt.

Hjälp med företagskonto?

Skaffa ett företagskonto direkt online!

EU domstolsbeslut om filialer

SUF Ltd?

Se vad som ingår i detta bolagspaket!

Registreringstid?

Inom 24 timmar är du “in business”!

Tänk efter före...

Se “Varning för LTD registrering”