EU

BolagsRegistrering proffs på Ltd

EU-domstolen om etableringsfrihet

Mars 1999 slog EU domstolen fast att alla kan öppna upp en filial via ett Engelskt Ltd inom EU

  1. Du kan bo i vilket land som helst…
  2. Starta företag i vilket EU-land du vill (eller Island, Norge eller Liechtenstein)…
  3. Upprätta en filial till ett EU-baserat företag (Ex: UK och SE) som redan är registrerat i ett EU-land.
  4. Du kan etablera din verksamhet i det land som erbjuder dig de bästa förutsättningarna

Vilket innebär att du fritt kan etablera Ltd bolag i England och sedan,
driva det som ett ab i Sverige med en filial ett s.k. SUF bolag.

Bidrag och stöd

Det finns flera olika stödformer för nya företag i EU. För att hitta det alternativ som passar dig bäst kan du gå till Startup Europe Cluben och söka efter finansieringsmöjligheteren. Du kan också gå till plattformen Startup Europe Partnershipen för att få hjälp med att expandera och utveckla ditt företag.

För mer info, se deras eminenta sida Europa EU!

Företagskonto i EU

Inom EU råder det att ett EU/EES bolag INTE behöver ha ett bankkonto i det land som bolaget är registrerat i.
Öppnar företagskontot till SUF direkt online. Kontot är aktivt inom ett par dagar.
Registrera SUF kontot online!

EU och Sverige - 1995

EU har idag 28 medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien?, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Storbritannien, brexit, har valt att lämna unionen, återstår att se vilka andra länder som följer efter, om de nu l’mnar EU…
Efta länder: Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz, men de är inte med i EES
Svenskt EU-medlemskap Sverige blev medlem i EU 1995. Vägen till medlemskap inleddes den 1 juli 1991 då svenska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. 1994 höll Sverige folkomröstning om EU-medlemskapet. Resultatet blev ett JA, och den 1 januari 1995 gick Sverige med i EU.
Den Europeiska integrationsprocessen: Grundtanken med den europeiska integrationen är att garantera stabilitet och välstånd i hela Europa.
Handel och tjänster inom EU: Mellan EU:s medlemsländer ska varor, tjänster, kapital och personer kunna röra sig fritt. Det är grunden för den så kallade inre marknaden. På EU:s inre marknad ska det råda fri konkurrens. EU har även andra regler som berör handel och tjänster, till exempel om skatter, reklam och upphovsrätt.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top