Företagsadress i UK

BolagsRegistrering
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

Registered Office ingår

Alla Limited bolag måste ha en företagsadress i UK Registered Office, enligt bolagslagen.
OBS! Ingår i våra bolagspaket!

Företagsadress i UK = Registered Office

Företagsadressen användas inte för allmän affärskorrespondens, den är endast till för att tillgodose de krav som ställs i bolagslagen vad gäller officiella dokument och korrespondens. Alla Limited, Ltd bolag måste, i enlighet med Brittisk lag (Companies Act 1985 section 287(1)) ha en officiell registrerad adress, bolagsadress, Registered Office för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter. Denna adress måste anges på bolagets brevpapper och fakturor (section 351) För att kunna ta emot handlingar från Brittisk domstol (t ex en stämning eller kallelse, krävs en officiell adress (Companies Act section 725).
Officiell korrespondens från myndigheter sänds alltid till bolagets Registered Office (t ex brev från skatte- eller registreringsmyndigheten).

Registrering av UK LTD

Vid registrering av Ltd bolag måste det anges en företagsadress i UK.
Vi tillhandahåller denna service som ingår i våra Ltd paket.
Tjänsten innebär att vi vidarebefordrar post från UK till din egen postadress.
Om du ansöker om bankkonto då måste bolaget ha en företagsadress i UK.

Byta företagsadress i UK?

När du behöver en tillförlitlig företagsadress i UK, anlita oss.
Vi har vidarebefordrat post sedan år 2002.
Se alternativa adresser i vår WebShop!