Byta företagsadress i UK?

BolagsRegistrering
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

Byta Registered Office?

Företagsdress i UK kallas för Registered Office som gäller gentemot myndigheter, banker osv. Myndigheter, banker osv. skickar av säkerhetsskäl alltid posten till er företagsadress. Gäller även om du ska ha ditt UTR number, authentication code osv.

Ändra företagsadressen i UK?

När du behöver en tillförlitlig företagsadress i UK, anlita oss.
Vi tar hand om proceduren och rapporterar er nya bolagsadress till myndigheterna i UK.
Vi skickar dig avtal och dokument om adressändringen.
Inom ett par dagar är din nya bolagsadress aktiverad.
Breven vidarebefordras till dig!

Företagsadress i UK = Registered Office

Företagsadressen användas inte för allmän affärskorrespondens, den är endast till för att tillgodose de krav som ställs i bolagslagen vad gäller officiella dokument och korrespondens. Alla Limited, Ltd bolag måste, i enlighet med Brittisk lag (Companies Act 1985 section 287(1)) ha en officiell registrerad adress, bolagsadress, Registered Office för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter. Denna adress måste anges på bolagets brevpapper och fakturor (section 351) För att kunna ta emot handlingar från Brittisk domstol (t ex en stämning eller kallelse, krävs en officiell adress (Companies Act section 725).
Officiell korrespondens från myndigheter sänds alltid till bolagets Registered Office (t ex brev från skatte- eller registreringsmyndigheten).

Registrering av UK LTD

Vid registrering av Ltd bolag måste det anges en företagsadress i UK.
Vi tillhandahåller denna service som ingår i våra Ltd paket.
Tjänsten innebär att vi vidarebefordrar post från UK till din egen postadress.
Om du ansöker om bankkonto då måste bolaget ha en företagsadress i UK.