Good Standing

Konkursfrihetsbevis är en Good Standing
Behövs vid registrering av filial, SUF bolag eller KB

Beställ tjänst

Good Standing för filialregistrering

Inom EU krävs det en Good Standing, när man ska registrera en filial.
Good Standing, konkursfrihetsbeviset, skickas tillsammans med LTD handlingar till Bolagsverket vid en registrering av filial. Oavsett om LTD bolaget är nyregistrerat eller har varit verksam i flera år…

Konkursfrihetsbeviset är Good Standing

Ett bevis på att ett Engelskt LTD bolag:
1. Inte är försatt i likvidation
2. Inte är försatt i konkurs
Dessutom framgår:
1. Organisationsnummer
2. Registreringsdatum
3. Vem/vilka som är Company Director
4. LTD Sekreterare, Company Secretary, om man har det.
5. Företagets sätesaddress i England, Registered Office.

Kommanditbolag och Ltd bolag

När det Engelska bolaget går in som komplementär och du/ni går in som kommanditdelägare, då krävs det även en Good Standing, ett konkursfrihetsbevis, som skickas in till Bolagsverket vid KB registreringen. Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar. Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.

Good Standing
Support 24/7

Good Standing: 990 kr

Beställ denna tjänst

Support 24/7 ingår som SilverMember!

Bolagsservice

Bolagsservice & Tjänster

Frågor?

Kontakta oss om denna tjänst!