Holding Company

Holding Company - SKU: 1006

Äger eller har aktiemajoritet i bolag 2 Ltd
984 Engångsavgift

Holding Company = Holdingbolag

Holding Company, är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet med ett holdingbolag är att kontrollera dotterbolag och andra företag som holdingbolaget äger aktier i och fungerar som en praktisk organisation för att optimera distribuerandet av vinster och för att finansiera andra företag.

Det vanligaste är att holdingbolaget äger majoriteten av aktierna i dotterbolag och alltså fungerar som ett moderbolag i en koncern. Även om det primära syftet med ett holdingbolag är att äga aktier i andra bolag, finns det inget hinder för holdingbolaget att bedriva egen verksamhet.

Investmentbolag eller holdingbolag

Investmentbolag och holdingbolag påminner om varandra i dess konstruktion, i den mening att de äger aktier i andra bolag. Dock fungerar ett holdingbolag mer som moderbolag i en koncern med ägande i dotterbolagen, medan investmentbolagets syfte är mer ren finansiell förvaltning av bolag och investeringar i nya marknader.

Holdingbolag och offshorebolag

Ett holdingbolag kan även vara ägare i ett offshoreföretag. Ett offshorebolag är ett bolag som är lokaliserat i utlandet och startas oftast för att få skattemässiga fördelar eller för att utnyttja mer tillåtande förordningar. Det är lagliga att investera pengar i utlandet som inte genererar i lagbrott, genom att exempelvis placera pengar i ett offshorebolag i Hong Kong. Vid en sådan investering gäller det dock att agera med försiktighet, då de engelska lagarna inte får överträdas.
BolagsRegistrering Proffs på LTD

Detta ingår i Holding Company

2 x Proffs Ltd
Då får du 2 fullspäckade bolagspaket
med fritt antal privata adresser i UK

SKU 1007 Minipaket för Holding Company 649 €
Ingår: Business Ltd + Start Ltd + 2 företagskonto

Avtal på tjänsterna tecknas på 12 månader.
Du väljer själv om avtalen ska förnyas.
Bolagspaket Proffs Ltd

* Holding Company på Engelska!

Avtal på tjänsterna tecknas på 12 månader.
Du väljer själv om avtalen ska förnyas.
Bolagspaket Proffs Ltd

Ansökan görs online, utan personligt besök. Sedvanliga dokument efterfrågas.