Video om limited

Video LTD bolag

Limited bolag

LTD är en förkortning av Limited

Lätta att starta UK Limited

  1. Styrelse: Från en person eller juridisk person till obegränsat antal personer och nationalitet.
  2. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  3. Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat bolagsnamn i Storbritannien.
  4. Bolagsadress i UK: (ingår) En adress för mottagande av korrespondens och handlingar från myndighet, bank etc.
  5. Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
Obs! Din historik har ingen betydelse för att starta Brittiskt bolag!