Konkursfrihetsbevis

Konkursfrihetsbevis för filial

Ett bevis på att ett Ltd bolaget:
1. Inte är försatt i likvidation
2. Inte är försatt i konkurs
Dessutom framgår:
1. Organisationsnummer
2. Registreringsdatum
3. Vem/vilka som är Company Director
4. LTD Sekreterare om man har det.
5. Sätesaddressen i UK, Registered Office.

Kommanditbolag och Ltd bolag

När det Engelska bolaget går in som komplementär och du/ni går in som kommanditdelägare, då krävs det även en Good Standing, ett konkursfrihetsbevis, som skickas in till Bolagsverket vid KB registreringen. Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar. Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.
Mer info? Se vår blog om kommanditbolag!

Konkursfrihetsbeviset ingår när du beställer SUF Ltd!

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top