LTD ordlista för UK bolag

Förekommande ord och uttryck i ett LTD bolag. LTD ordlistan är en fri service från BolagsRegistrering

LTD ordlistan uppdateras allt eftersom

Vi försöker att hålla LTD ordlistan up to date! En del av termerna gäller för offshore bolag. Gör en bookmark och återkom med jämna mellanrum.
Gå med i vårt nyhetsbrev, så får du en kontinuerlig uppdatering. LTD ordlistan är en fri service från BolagsRegistrering

Accounts Due = Årsbokslut

Accounts Due, redovisning ett årsbokslut för Engelskt LTD bolag
Kontakta oss om du behöver hjälp med bokslutet.

Annual Return

Confirmation Statement har ersatt tidigare Annual Return

Beneficiary = Förmånstagare

Beneficiary is a person who is entitled to receive distributions of income or capital from a trust, in accordance with the provisions of the trust deed.

Company Nominee Secretary = LTD Sekreterare

LTD bolagssekreterare Se specifikation på svenska för LTD Sekreterare!
The officer of a company who is responsible for maintaining certain official records, such as information relating to the company’s share capital, directors and shareholders and for communicating with statutory bodies, such as the Registrar of Companies.

Confirmation Statement = Årlig rapportering

Confirmation Statement En gång om året skall bolagsuppgifter, bekräftas, bl.a. om bolagets sätesadress, aktiekapital, direktörer, aktieägare och registrerade avgifter osv.

Company Director = VD

Ansvarig VD för LTD bolag kallas för Company Director
I ett LTD bolag kan det finnas flera Company Directors

Company Director, VD:n är ansvarig för förvaltning av företagets drift och skötsel samt ansvarig inför aktieägarna.

Dormant Accounts = Årsbokslut

Accounts Due, årsbokslut för ett Dormant Company, ett vilande LTD bolag
Kontakta oss om du behöver hjälp med bokslut för ditt LTD bolag

Dormant Company = Vilande LTD bolag

Om du enbart arbetar med ett SUF bolag då kan LTD bolaget vara vilande. Du blir således aldrig dubbelbeskattad. Gäller även om du registrerar ett Ltd bolag för att exempelvis skydda ett namn.

Good Standing = Konkursfrihetsbevis

Certificate of Good Standing är ett konkursfrihetsbevis som bl.a. behövs vid filialregistrering, SUF bolag. Gäller även om ett LTD bolag ska vara komplementär i ett Kommanditbolag

Good Standing Certificate. A Good Standing Certificate states that a company has been in continuous, unbroken existence since its incorporation and that no action is currently being taken to strike the company off the register and is therefore in ”Good Standing”.
*Se svensk information om Good Standing!

Registered Office - LTD bolagets sätesadress

Alla Limited, Ltd bolag måste, i enlighet med Brittisk lag (Companies Act 1985 section 287(1)) ha en officiell registrerad adress, bolagsadress, (Registered Office) för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, banker etc.

Shareholder = Aktieägare

Shareholders, är aktieägare i ett LTD bolag. Man kan ha aktiekapital från 1 GBP men du kan alltid förhöja aktiekapitalet om så önskas.

SIC Code - Verksamhetsbeskrivning för LTD bolag

Verksamhetsbeskrivning vid nyregistrering av LTD bolag
Standard Industrial Classification of Economic Activities (SIC)
Beskrivning av företagets typ av verksamhet vid registrering av Engelskt LTD bolag. Om det inte innehåller en giltig SIC Code kommer registreringen att avvisas.

Audit = Revision

The examination of a set of financial statements by a professional independent auditor before they are presented to the company’s shareholders or filed with any statutory authorities

Fiduciary = Förtroendeman

Fiduciary (förtroendeman) a person who has been given the power to deal with another person’s assets or affairs, in whose best interests he has a duty to act at all times. In particular, the fiduciary may not abuse his position in such a way as to achieve personal gain or profit for himself.

Nominee

A person who holds assets on behalf of another person, called the beneficial owner. A company may also act as nominee.

Nominee Director = Bolagsförvaltare

Nominee Director (en VD som bolagsförvaltare) A term of no legal standing, often used to describe the appointment of a person as director of a company, whose business simply is to accept such appointments in exchange for a fee and who typically takes a superficial interest in the company’s business activities.

Offshore Financial Centre

A location away from a person’s country of residence, where financial services are available, usually with reduced or no tax exposure.

Registered Agent

An official post held in a company by a person who is authorised to receive and deal with official notices or correspondence on the company’s behalf.

Registrar of Companies

The government officer who has the power to incorporate companies and the responsibility to maintain information on all companies registered in the jurisdiction concerned and to make such information available to the public.

Settlor

The person who creates a trust by transferring assets to a trustee, to be administered for the benefit of a group of people known as beneficiaries.

Trustee

The person who holds the assets belonging to a trust and who is responsible for the administration of these assets for the benefit of the trust’s beneficiaries, in accordance with the directions given by the settlor upon creation of the trust.

Proffs Ltd = 4.995

Proffspaket för proffs alla tjänster ingår.
I särklass ett bästa val med personlig
konfidentiell adress i UK

Start Ltd = 2.995

Bolagsadress i England ingår.
Kallas för Registered Office

SUF Ltd = 3.695

Bolagsadress i England ingår och
konkursfrihetsbevis, Good Standing
gäller för KB- & filialregistrering

Simply Ltd = 1.995

Du måste uppge en bolagsadress
i England vid din beställning.

Business Ltd = 3.595

Bolagsadress i England ingår
och vår uppskattade LTD Service
en tjänst de flesta behöver

Företagskonto

Snabbt och effektivt ansökan och
registrering görs direkt online!