Välj ditt bolagspaket!

BolagsRegistrering

BolagsRegistrering proffs på LTD

Vår LTD ordlista

Ordlistan uppdateras allt eftersom.
En del av termerna gäller för offshore bolag.
Gör en bookmark och återkom med jämna mellanrum.

LTD ordlistan uppdateras

Accounts Due, årsredovisning för Engelskt Ltd bolag
Mer info, besök vår UK Revisor!

En gång om året skall bolagsuppgifterna konfirmeras till myndigheter i UK
Se info om Confirmation Statement!

Förmånstagare = Beneficiary
is a person who is entitled to receive distributions of income or capital from a trust, in accordance with the provisions of the trust deed.

LTD bolagssekreterare: Ingår i PROFFS Ltd!
The officer of a company who is responsible for maintaining certain official records, such as information relating to the company’s share capital, directors and shareholders and for communicating with statutory bodies, such as the Registrar of Companies.

Ansvarig VD för LTD bolag kallas för Company Director.
I ett LTD bolag kan det finnas flera Company Directors.
Company Director, VD:n är ansvarig för förvaltning av företagets drift och skötsel samt ansvarig inför aktieägarna.

Årsbokslut: Accounts Due, årsbokslut för ett Dormant Company, ett vilande LTD bolag
Kontakta vår UK Revisor!

Certificate of Good Standing är ett konkursfrihetsbevis som bl.a. behövs vid filialregistrering, SUF bolag.
Gäller även om ett LTD bolag ska vara komplementär i ett Kommanditbolag.
Ingår i SUF Ltd!
Good Standing Certificate. A Good Standing Certificate states that a company has been in continuous, unbroken existence since its incorporation and that no action is currently being taken to strike the company off the register and is therefore in ”Good Standing”.

Ingår i våra bolagspaket!
Alla Limited, Ltd bolag måste, i enlighet med Brittisk lag (Companies Act 1985 section 287(1)) ha en officiell registrerad adress, bolagsadress, (Registered Office) för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, banker etc.

Aktieägare i ett Ltd bolag.
Man kan ha aktiekapital från 1 GBP men du kan alltid förhöja aktiekapitalet om så önskas.

Verksamhetsbeskrivning av UK Limited
Standard Industrial Classification of Economic Activities (SIC)
Beskrivning av företagets typ av verksamhet vid registrering av Engelskt Ltd.

People with Significant Control = Aktiemajoritet i bolaget, bestämmanderätt
1. PSC: Ett UK Limited kan äga 100% av aktierna i ett annat UK Limited och kan stå som PSC.
2. PSC: Ett utländkt bolag kan äga 100% av aktierna men kan INTE stå som PSC.
3. PSC: En person som äger (minst) 51% av aktierna kan stå som PSC för det utländska bolaget

Ordlista & Uttryck

Revision
The examination of a set of financial statements by a professional independent auditor before they are presented to the company’s shareholders or filed with any statutory authorities

Förtroendeman
A person who has been given the power to deal with another person’s assets or affairs, in whose best interests he has a duty to act at all times. In particular, the fiduciary may not abuse his position in such a way as to achieve personal gain or profit for himself.

A person who holds assets on behalf of another person,
called the beneficial owner.
A company may also act as nominee.

En VD som bolagsförvaltare
A term of no legal standing, often used to describe the appointment of a person as director of a company, whose business simply is to accept such appointments in exchange for a fee and who typically takes a superficial interest in the company’s business activities.

A location away from a person’s country of residence, where financial services are available, usually with reduced or no tax exposure.

The person who creates a trust by transferring assets to a trustee, to be administered for the benefit of a group of people known as beneficiaries.

The person who holds the assets belonging to a trust and who is responsible for the administration of these assets for the benefit of the trust’s beneficiaries, in accordance with the directions given by the settlor upon creation of the trust.

Balansräkning

Konkurs, finns inga tillgångar…

Bud, vanligt förekommande i budgivning i samband med förvärvsprocesser

Koncernchef (ofta även Chief Executive)

Sammanslagning, konsolidering, när enheter förs samman

Utspädd, används ofta när vinst per aktie anges

Utdelning (per aktie)

Earnings Before Interest and Taxes
Vinstmått, resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, en typ av rörelseresultat.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
Vinstmått, resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, en typ av rörelseresultat.

Vinst per aktie

Utgifter, kostnader

Nedskrivningar

Ansvar, åtagande, skyldighet

Kreditförluster

Tjänstefel

Marknadsvärde

Fusion, sammanslagning

Nettovinst (vinst efter skatt)

Förlust av engångskaraktär, engångspost som belastar resultatet

Lagbrytare, lagöverträdare

Rörelsevinst

Fasta utgifter, omkostnader

Delning

Bonus, extra förmån ovanpå lönen, sidoinkomst

Vinst före skatt

Avsättningar
Provisions for liabilities = Avsättningar för skulder

Omsättning

Marknadens bästa bolagspaket?

"Att starta UK Limited har aldrig varit lättare!
Du behöver inte resa till England för att registrera bolaget
eller för att öppna ditt företagskonto med betalkort"

Vi håller dig uppdaterad

Tack för att du besöker BR

Följ oss på: