ordlista

BolagsRegistrering proffs på Ltd

LTD ordlistan uppdateras allt eftersom

En del av termerna gäller för offshore bolag.
Gör en bookmark och återkom med jämna mellanrum.
Gå med i vårt nyhetsbrev, så får du en kontinuerlig uppdatering.
LTD ordlistan är en fri service från BolagsRegistrering

Listan har blivit betydligt längre än vad vi tänkt oss, men vi har utgått ifrån era önskemål. Inom kort uppdaterar vi den så att du får en pedagogisk överblick

Accounts Due, årsredovisning för Engelskt Ltd bolag
Mer info, besök vår UK Revisor!

Confirmation Statement har ersatt tidigare Annual Return

Förmånstagare = Beneficiary 
is a person who is entitled to receive distributions of income or capital from a trust, in accordance with the provisions of the trust deed.

LTD bolagssekreterare: Ingår i PROFFS Ltd! The officer of a company who is responsible for maintaining certain official records, such as information relating to the company’s share capital, directors and shareholders and for communicating with statutory bodies, such as the Registrar of Companies.
Ansvarig VD för LTD bolag kallas för Company Director. I ett LTD bolag kan det finnas flera Company Directors. Company Director, VD:n är ansvarig för förvaltning av företagets drift och skötsel samt ansvarig inför aktieägarna.
Årlig rapportering: En gång om året skall bolagsuppgifter, bekräftas, bl.a. om bolagets sätesadress, aktiekapital, direktörer, aktieägare och registrerade avgifter osv.

Årsbokslut: Accounts Due, årsbokslut för ett Dormant Company,
ett vilande LTD bolag
Kontakta vår UK Revisor!

Vilande LTD bolag: Om du enbart arbetar med ett SUF bolag då kan Ltd bolaget vara vilande. Du blir således aldrig dubbelbeskattad.
Gäller även om du registrerar ett Ltd bolag för att exempelvis skydda ett namn.

Certificate of Good Standing är ett konkursfrihetsbevis som bl.a. behövs vid filialregistrering, SUF bolag. Gäller även om ett LTD bolag ska vara komplementär i ett Kommanditbolag.
Ingår i SUF Ltd!
Good Standing Certificate. A Good Standing Certificate states that a company has been in continuous, unbroken existence since its incorporation and that no action is currently being taken to strike the company off the register and is therefore in ”Good Standing”.

Ingår i våra bolagspaket!
Alla Limited, Ltd bolag måste, i enlighet med Brittisk lag (Companies Act 1985 section 287(1)) ha en officiell registrerad adress, bolagsadress, (Registered Office) för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, banker etc.

Aktieägare i ett Ltd bolag. Man kan ha aktiekapital från 1 GBP men du kan alltid förhöja aktiekapitalet om så önskas.

Verksamhetsbeskrivning av UK Limited
Standard Industrial Classification of Economic Activities (SIC)
Beskrivning av företagets typ av verksamhet vid registrering av Engelskt Ltd.

People with Significant Control
Revision The examination of a set of financial statements by a professional independent auditor before they are presented to the company’s shareholders or filed with any statutory authorities

Förtroendeman
A person who has been given the power to deal with another person’s assets or affairs, in whose best interests he has a duty to act at all times. In particular, the fiduciary may not abuse his position in such a way as to achieve personal gain or profit for himself.

A person who holds assets on behalf of another person,
called the beneficial owner.
A company may also act as nominee.

En VD som bolagsförvaltare
A term of no legal standing, often used to describe the appointment of a person as director of a company, whose business simply is to accept such appointments in exchange for a fee and who typically takes a superficial interest in the company’s business activities.

A location away from a person’s country of residence, where financial services are available, usually with reduced or no tax exposure.
The person who creates a trust by transferring assets to a trustee, to be administered for the benefit of a group of people known as beneficiaries.

The person who holds the assets belonging to a trust and who is responsible for the administration of these assets for the benefit of the trust’s beneficiaries, in accordance with the directions given by the settlor upon creation of the trust.

Balansräkning
Konkurs

Bud, vanligt förekommande i budgivning i samband med förvärvsprocesser

Koncernchef (ofta även Chief Executive)

Sammanslagning, konsolidering, när enheter förs samman
Utspädd, används ofta när vinst per aktie anges
Utdelning (per aktie)
Earnings Before Interest and Taxes Vinstmått, resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, en typ av rörelseresultat.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
Vinstmått, resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, en typ av rörelseresultat.

Vinst per aktie
Utgifter, kostnader
Nedskrivningar
Ansvar, åtagande, skyldighet
Tjänstefel
Marknadsvärde
Fusion, sammanslagning
Nettovinst (vinst efter skatt)
Förlust av engångskaraktär, engångspost som belastar resultatet
Lagbrytare, lagöverträdare
Rörelsevinst
Fasta utgifter, omkostnader
Delning
Bonus, extra förmån ovanpå lönen, sidoinkomst
Vinst före skatt
Avsättningar
Omsättning

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top