Ltd Sekreterare

En professionell Ltd bolagssekreterare kallas för Company Secretary
Högre status för UK bolaget med en professionell bolagssekreterare!

Beställ tjänst

Ltd Sekreterare för UK Limited

En Ltd Sekreterare är en professionell bolagssekreterare
Sekreteraren ansvarar för en rad löpande uppgifter som är nödvändiga för Ltd bolagets drift och skötsel, framför allt att se till att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls (i enlighet med Companies Act 1985). Detta är viktiga uppgifter som ofta kräver särskilda kunskap inom bolagsjuridikens område. En professionell Ltd sekreterare innebär en garanti för att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls. Här ingår rapportering till registreringsmyndigheten (årsredovisning) och deklaration till skattemyndigheten (under förutsättning att bolagets styrelse tillhandahåller nödvändig dokumentation).

Status med bolagssekreterare

Companies Act 2006 kräver inte längre att ett UK Limited bolag behöver utse en bolagssekreterare.
Högre status för bolaget med en professionell bolagssekreterare då företaget uppfattas som en professionellt strukturerad organisation.

VD:n är fullt ansvarig!

Det krävs fortfarande att de tidigare uppgifterna som en bolagssekreterare var ansvarig för sköts på ett korrekt sätt och utan bolagssekreterare så faller allt ansvar under VD:n, Company Director.

Ingen täckningsrätt

Som en regel, har inte Ltd Sekreteraren en delaktighet i den dagliga driften av bolagets verksamhet eller skötsel. Sekreteraren har ingen täckningsrätt dvs. inga rättigheter, befogenheter eller insyn i ert Ltd bolag.

Är Ltd Sekreterare ett måste?

Det är alltid billigare att förebygga än att behöva bota…
LTD Sekreterare är en oberoende tredje part…
Olika situationer kan uppstå och då kan det vara lämpligt att utse en oberoende tredje part som styrelsens sekreterare:

  • En professionell bolagssekreterare ser till att företaget har tillgång till korrekt och aktuell information om frågor som rör bolagsrätt….
  • The Companies Act 2006 innehåller bl. a. förändringar av tidigare lagstiftning, som oftast kan ta lång tid för många företagare att förstå och tolka fullt ut…
  • En professionell bolagssekreterare bidrar till att VD:n, Company Director, är rätt underrättad och lämnar alltid en korrekt och lagenlig rekommendation…
  • En oberoende bolagssekreterare ger goda råd och stöd för styrelseledamöterna så att de kan koncentrera sig på drift och skötsel av bolagets affärsstuktur och affärside…
  • Diverse frågor, situationer som kan uppstå. En förbättrad uppfattning om exempelvis potentiella leverantörer eller kunder och den stora allmänheten…
Behöver alla denna tjänst?

Det är billigare att förebygga än att bota.
JA! Undantag är om ni känner till:
* Vilka administrativa åtgärder som krävs?
* Aktieöverlåtelse?
* Juridiska kunskaper?

Det en välinvesterad tjänst för bolaget, det handlar om 100 kr i månaden…

LTD Sekreterare
Support 24/7
Serviceavtal

Avtalet löper i 12 månader. Vi har inget fortlöpande eller någon binadande avtalsprenumeration. Efter periodens utgång kontaktar vi er och hör om ni ska fortsätta med tjänsten. Då avgör ni själva om avtalen ska löpa i ytterligare 12 månader, eller ej.

Tjänsten träder i kraft så snart vi mottagit betalning!

Ltd Sekreterare: 1.200 kr

Beställ denna tjänst

Support 24/7 ingår som SilverMember!

Bolagsservice

Bolagsservice & Tjänster

Frågor?

Kontakta oss om denna tjänst!