Personlig adress i UK

Ägare i UK Limited bolag kan bibehålla sin hemadress konfidentiell.

Beställ tjänst

Konfidentiell adress

En personlig adress i UK innebär att bolagsmän och aktieägare i Ltd bolag kan bibehålla sin hemadress konfidentiell. Din hemadress visas inte i offentliga register. En betydelsefull egenskap för bolagsmän att på så vis undvika att offentliggöra sin bostadsadress. Alla offentliga register på Companies House kommer att visa din ”personlig adress i UK” i sökningar som utförs på ditt Engelska Ltd bolag.

Skyddad personlig adress

Ett utmärkt alternativ för dig som redan har skyddad adress i ditt hemland. Det finns också många andra fördelar med att använda sig av tjänsten. Ex: För att skydda ditt hem och familj från oönskat intrång, undvika överflödigt reklamutskick, spenderar långa perioder hemifrån, ofta på resande fot, arbetar inom känsligt yrke, funderar på att byta address…

Vidarebefordran av post

Vi vidarebefordrar all post till din egen adress inom EU och EES. Du kan uppge vilken fysisk adress som helst, dock ej postbox. Utanför EU och EES tillkommer en mindre avgift.

OBS! Tjänsten “Personlig adress” gäller endast om du redan har eller ska registrera ett Engelskt bolag

Adress i UK
Support 24/7
Serviceavtal

Avtalet löper i 12 månader. Vi har inget fortlöpande eller någon binadande avtalsprenumeration. Efter periodens utgång kontaktar vi er och hör om ni ska fortsätta med tjänsten. Då avgör ni själva om avtalen ska löpa i ytterligare 12 månader, eller ej.

Tjänsten träder i kraft så snart vi mottagit betalning!

Personlig adress: 925 kr

Support 24/7 som SilverMember

Beställ denna tjänst

Support 24/7 ingår som SilverMember!

Bolagsservice

Bolagsservice & Tjänster

Frågor?

Kontakta oss om denna tjänst!