Flera delägare

BolagsRegistrering proffs på Ltd

Uppgifter för att registrera Ltd

Fysisk persons uppgifter

  1. Ett bolagsnamn
  2. Verksamhetsbeskrivning
  3. Personuppgifter
  4. Medborgarskap
  5. Land du är bosatt i

Juridisk persons uppgifter

  1. Bolagets namn
  2. Organisationsnummer
  3. Bolagets sätesadress
  4. Personuppgifter på VD:n i bolaget
  5. Personuppgifter (enligt ovan) på person som skall vara VD i Ltd bolaget.
Man kan vara från en person till flera personer med olika nationaliteter, bosatta i olika länder och även juridisk person kan registrera Ltd bolag.