Registreringsbevis

Certificate of Incorporation, registreringsbevis för UK Limited bolag

Beställ tjänst

Registreringsbevis för Ltd bolag

Registreringsbevis: Certificate of Incorporation
Registreringsbeviset är en handling som visar att företaget är registrerat hos Companies House i UK. Det kan exempelvis behövas ett uppdaterat bevis vid kontakter med banken, en blivande hyresvärd eller vid affärsuppgörelser osv.

Enligt Companies House regler så ska
Certificate of Incorporation vara tryckt i 160 gr ivory papper.
Articles of Association är på drygt 29 sidor…
Vid filialregistrering efterfrågas bl.a. bolagsordningen.
Har vi registrerat bolaget, då mailar vi AoA kostnadsfritt.
Har vi INTE registrerat bolaget, då kan vi maila en kopia, kostnad 196 kr

Registreringsbevis + Bolagsordning

Gäller både för Certificate of Incorporation och Articles of Association
Inom 10 dagar skickas registreringsbeviset direkt till din postadress.
AoA mailas direkt till dig

Bolagsordningen innehåller föreskrifter för hur ett UK Limited bolag ska verka och fungera. Det är bolagsordningen som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Registreringsbevis Ltd
Support 24/7

Certificate of Incorporation: 698 kr

Support 24/7 ingår som SilverMember
Kopia på Articles of Association,
tillkommer 196 kr

Beställ denna tjänst

Support 24/7 ingår som SilverMember!

Bolagsservice

Bolagsservice & Tjänster

Frågor?

Kontakta oss om denna tjänst!