Registreringsprocess SUF bolag

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial
Enkel och smidig registreringsprocess för filialer

Hur registreras ett SUF bolag?

Så här smidigt registreras filialen, SUF, i 3 enkla steg

 1. Ditt Ltd bolag registreras!
  Därefter startar Ltd bolaget en filial
 2. Filialen (SUF bolaget) registreras hos Bolagsverket
  och får ett svenskt organisationsnummer
 3. Filialen är färdig att tas i bruk!
  Nu kan du registrera SUF bolaget för moms, F-skatt m.m.

Ensamrätt till namnet

Filialen får ensamrätt till namnet i hela Sverige, precis som ett AB. Ltd bolaget kan ha ett namn och SUF bolag kan ha ett annat namn. Ex: Namnet på Ltd bolaget är “Buy & Sell” då kan filialen heta “Köp & Sälj”
Besök gärna Bolagsverkets eminenta sida, sök på FILIAL BV har registrerat filialer sedan 1999 Kontakta BV’s tillmötesgående personal

Krävs det revisor till SUF?

SUF bolag som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Samma regler gäller som för AB

Som EU-medborgare ska vi utnyttja alla fördelar och förmåner som det kan ge oss!

Organisationsnummer för SUF bolag

Organisationsnumret inleds alltid med 502 eller 516
* Filial till utländskt företag (SUF bolag) (FL)
* Utländsk banks filial (BFL) | Ömsesidigt försäkringsbolag (OFB)

Good Standing = Konkursfrihetsbevis

Konkursfrihetsbevis, Certificate of Good Standing, för SUF bolag och KB. Konkursfrihetsbevis är ett krav inom hela EU och EES när man skall starta en filial. Good Standing skickas tillsammans med bolagshandlingar till Bolagsverket vid registreringen.

Registrera SUF
Företagskonto till SUF?

Företagskonto med MasterCard, via partners kan du öppna kontot direkt online, utan personligt besök.

SUF Ltd?

Se vad som ingår i detta bolagspaket!

Registreringstid?

Inom 24 timmar är du “in business”!

Tänk efter före...

Se “Varning för LTD registrering”