Registrering

BolagsRegistrering proffs på Ltd

Hur registreras ett SUF bolag?

Så här smidigt registreras filialen, SUF, i 3 enkla steg

 1. Ditt Ltd bolag registreras!
  Därefter startar Ltd bolaget en filial
 2. Filialen (SUF bolaget) registreras hos Bolagsverket
  och får ett svenskt organisationsnummer
 3. Filialen är färdig att tas i bruk!
  Nu kan du registrera SUF bolaget för moms, F-skatt m.m.

Krävs det revisor till SUF?

SUF bolag som når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste ha revisor:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Samma regler gäller som för ab

Organisationsnummer för SUF

Organisationsnumret inleds alltid med 502 eller 516
* Filial till utländskt företag (SUF bolag) (FL)
* Utländsk banks filial (BFL) | Ömsesidigt försäkringsbolag (OFB)

Ensamrätt till namnet

Filialen får ensamrätt till namnet i hela Sverige, precis som AB.
Ltd bolaget kan ha ett namn och SUF bolag kan ha ett annat namn.
Ex: Namnet på Ltd bolaget är “Buy & Sell” då kan filialen heta “Köp & Sälj”
Besök gärna Bolagsverkets eminenta sida, sök på FILIAL
BV har registrerat filialer sedan 1999 kontakta BV’s tillmötesgående personal

Företagskonto till SUF?

Företagskonto med MasterCard, via partners kan du öppna kontot direkt online, utan personligt besök.
Som EU-medborgare ska vi utnyttja alla fördelar och förmåner som det kan ge oss!

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top