BolagsRegistrering
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

UK LTD bolag

Vi försäkrar att LTD registrering med tjänster blir rätt genomförd, med rätt handlingar till respektive myndighet i UK. Vi följer lagstadgade föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i United Kingdom.

SPOFF = Svar På Ofta Förekommande frågor

Fördel Holdingbolag, Holding Company, Ltd bolag vars syfte är att äga andra bolag och tillgångar.
Att äga sin verksamhet på detta sätt har flera fördelar:

 1. Utdelningar från dotterbolag är normalt skattefria upp i holdingbolaget.
  Det innebär att man kan ansamla en kassa i holdingbolaget för att använda i andra verksamheter.
 2. Vid en försäljning av dotterbolaget blir försäljningslikviden normalt skattefri upp i holdingbolaget.
 3. Om man har flera verksamheter kan man sprida riskerna genom att starta flera dotterbolag under sitt holdingbolag.
  Om en verksamhet går dålig så behöver det inte påverka övriga bolag.
  Samtidigt har man möjlighet att stötta verksamheter som går dåligt genom koncernbidrag.

Lathund för Limited

Alla kan registrera ett LTD bolag.
Man kan vara från en person till flera personer med olika nationaliteter, bosatta i olika länder och även juridisk person (företag) kan registrera ett LTD bolag

För att starta LTD bolag ska dessa krav uppfyllas:

 • Styrelse: Från en person eller juridisk person till
  obegränsat antal personer och nationalitet.
 • Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
 • Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat LTD bolagsnamn i UK.
 • Bolagagsadress i UK: (ingår) En företagsadress för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
 • Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
  Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett LTD bolag!

För att nämna några:
* Enkel registreringsprocess…
*Starta LTD bolag på en dag…
* Inget personligt ansvar…
* Din historik har ingen betydelse…
* Lättsam administration…
* Finns inget krav på aktiekapitalets storlek, från 1 GBP…
…om så önskas kan aktiekapitalet höjas i LTD bolag.
* Företagslagstiftning i Storbritannien är effektiv och praktisk…
* Enkelt att registrera en filial.
* Priset! 2.995 kr inklusive bolagsadress

Du kan öppna konto med kontokort direkt online
Gäller för LTD & SUF och andra registrerade bolag.
Du kan även öppna privatkonto.

Authorised capital är samma sak som vårt svenska aktiekapital.
Det är kapitalet som aktieägarna riskerar att förlora vid en eventuell konkurs.
Om man framöver önskar kan man höja aktiekapitalet till en valfri summa.

Value Added Tax kallas kort och gott för VAT.
VAT i UK är samma som moms i SE och är 20%
Omsättning på mer än £84.000 då ska bolaget VAT registreras.
Se specifikation i vår WebShop!

Många arbetar endast utifrån sin filial, eller om man enbart vill skydda ett namn då kan man ha vilande UK LTD, Dormant Company.
Du blir således aldrig dubbelbeskattad om du endast arbetar via filialen.

Vissa kriterier ska uppfyllas.
Vi genomför avregistreringar.
Se specifikation i vår WebShop

Sammanfattning UK bolag

Registreringstid: 1 dag
Komplett registrering med alla bolagshandlingar, bolagsmän, aktier och bolagsadress till respektive myndighet.

Support i alla våra bolagspaket!
Som kund hos oss får du fri tillgång till våra Supportsidor som tar upp allt om LTD och SUF bolag. Är du i behov av en bokföringsbyrå, jurist eller annan form av konsultation så finns hjälpen där.
Har vi inte registrerat ditt LTD bolag då kan du bli medlem på våra Supportsidor.

Vi har skapat alternativa bolagspaket baserat på de mest efterfrågade tjänsterna. Väljer du Start Ltd så kan du efteråt komplettera med våra tjänster
* Vi kan skräddarsy bolagspaket allt efter behov och önskemål.

Använd vårt registreringsformulär, registrering LTD bolag!
Eller maila oss för formulär för din registrering
OBS! Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part.

Eftersom det är lagstadgat så ingår bolagsadress i våra bolagspaket.
Undantag är Simply Ltd, då uppger du vilken bolagsadress du har i UK

Privat UK adress är en personlig och en konfidentiell postadress i UK. Din bostadsdress är då konfidentiell vilket innebär att din bostadsadress inte visas i några offentliga register.
Konfidentiell postadress i UK ingår i Proffs Ltd och Holdingbolag Maxi!

SIC koder är en beskrivning av företagets verksamhet
Man kan använda upp till fyra SIC koder.

Har du redan en bolagsadress i England men av olika anledningar vill byta din adress så genomför vi detta.
Vi har vidarebefordrat post sedan 2002

Om bolaget ska VAT registreras då krävs det en Trading Address i UK. Vi erbjuder även, privat postboxadress med en unik service med en outstanding flexibilitet.
Information om registering av trading address!