Starta Ltd bolag på en dag

Både fysisk och juridisk person kan starta ett Ltd bolag, oavsett nationalitet eller var man bor

Starta Ltd Juridisk person
kan starta Limited

Oavsett om bolaget är registrerat i eller utanför EU. Ex: Ett offshore bolag eller ett svenskt bolag, osv kan äga ett LTD bolag.
Vi registrerar Limited bolag på en dag med en bolagsadress i England. Du kan vara “in business” redan i morgon!
Bolagsadress i England
För att starta UK bolag måste man ha en bolagsadress i England, bolagsadress ingår i våra bolagspaket. Vi vidarebefordrar post från England till din egen adress!
Alla Limited, LTD, måste, i enlighet med Brittisk lag, ha en officiell registrerad bolagsadress, Registered Office, för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, bank etc.

Starta Ltd bolag på en dag

Dessa kriterier gäller för att starta bolaget:

 • Styrelse: Från en person eller juridisk person till
  obegränsat antal personer och nationalitet.
 • Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
 • Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart
  med ett annat LTD bolagsnamn i Storbritannien.
 • Bolagsadress i England för bolaget i UK: En företagsadress för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
 • Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
  Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett LTD bolag!
När juridisk person ska äga bolaget

Vi behöver följande uppgifter:

 • Bolagsnamn på juridisk person
 • Organisationsnummer
 • Bolagets sätesadress
 • Personuppgifter och adressuppgift på VD:n i det utländska bolaget
  samma person kan även vara VD i det Engelska bolaget
 • Självfallet kan det också vara flera aktieägare i bolaget,
  dock ska det utländska bolaget ha aktiemajoriteten

Beställ Ltd bolag!

Registrera Ltd bolag direkt online!

Registreringstid?

Inom 24 timmar är du “in business”!

Tänk efter före...

Se “Varning för LTD registrering”