Starta Ltd

BolagsRegistrering proffs på Ltd

Starta Ltd bolaget på en dag

 1. Styrelse:
  Från en person eller juridisk person till obegränsat antal personer och nationalitet.
 2. Ålder:
  Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
 3. Bolagsnamn:
  Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat bolagsnamn i Storbritannien.
 4. Företagsadress i England:
  (ingår i våra bolagspaket)
  En adress för mottagande av korrespondens och handlingar från myndighet, bank etc.
 5. Rimlighetskrav:
  Ej näringsförbud i Storbritannien.
  Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta bolaget!

Juridisk person kan starta UK Limited

Oavsett om bolaget är registrerat i eller utanför EU.
Ex: Ett offshore bolag eller ett svenskt bolag, osv kan äga ett UK Ltd.
Vi behöver följande uppgifter:

 • Bolagsnamn på juridisk person
 • Organisationsnummer
 • Bolagets sätesadress
 • Var bolaget är registrerat
 • Personuppgifter och adressuppgift på VD:n i det utländska bolaget
  samma person kan även vara VD i det Engelska bolaget
 • Kan vara flera aktieägare i bolaget, dock ska det utländska bolaget ha aktiemajoritet

People with Significant Control

PSC = Aktiemajoritet i bolaget, bestämmanderätt
1. PSC: Ett UK Limited kan äga 100% av aktierna i ett annat UK Limited och kan stå som PSC.
2. PSC: Ett utländkt bolag kan äga 100% av aktierna men kan INTE stå som PSC.
3. PSC: En person som äger (minst) 51% av aktierna kan stå som PSC för det utländska bolaget

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top