Aktiebolag

Krävs en kapitalinsats på 25.000 kr och bankintyg måste uppvisas vid registrering.

Aktiebolag en kapitalinsats krävs

Att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats om minst 25.000 kr
Jämför med Engelskt Limited 1 GBP eller Bulgariskt Limited 2 EUR, dock kan man alltid förhöja aktiekapitalet.

För AB tillkommer registreringsavgift till Bolagsverket + avgifter om en agent registrerar bolaget, ex: lagerbolag) Generellt 7.000 – 8.000 kr

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna dvs aktieägarna inte har ett personligt ansvar för företagets skulder.
Bankkonto för insatt aktiekapital
Du måste uppvisa intyg från din bank att aktiekapitalet är insatt
Ägaren blir tvungen att lägga in privata pengar
Ett aktiekapital med 25.000 kr innebär att så fort bolagets sammanlagda förlust överstiger 12.500 kr måste åtgärder vidtas för att återställa hela aktiekapitalet. En återställning av aktiekapitalet kan göras på olika sätt, i de flesta fall leder det till att ägaren blir tvungen att skjuta in privata pengar för att rädda bolaget.

Varje person som köper aktier i bolaget kan också förlora de pengar som de satte in i bolaget. Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.

Aktiebolag en kapitalinsats krävs

 • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25.000 kr och publika aktiebolag på minst 500.000 kr
 • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman.
 • Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen.
 • Företaget måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.
 • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.
  Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Aktiebolag en kapitalinsats krävs

 • En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
 • Aktiebolagets namn skyddas i hela landet.
 • Det är ett stort skydd för dig som privatperson,
  med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare.
 • Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.

Starta AB eller Lagerbolag?

Kontakta RedovisningsHjälp
för registrering av aktiebolag eller köp av lagerbolag.
Redovisning till fast pris!
Att anlita oss är enkelt, tryggt och framför allt kostnadseffektivt.
Vi arbetar efter en ny och banbrytande modell där vi erbjuder våra kunder fasta priser på den löpande bokföringen.
Vi vet hur skönt det är att veta sina kostnader på förhand!