Blogg på BR om svenska bolag

Starta ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats om minst 25.000 kr
Ett aktiebolag är ett företag där delägarna dvs aktieägarna inte har ett personligt ansvar för företagets skulder.

Att starta ett AB kräver en kapitalinsats om minst 25.000 kr
Varje person som köper aktier i bolaget kan också förlora de pengar som de satte in i bolaget. Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.

Krav på aktiebolag

Krav på aktiebolag aktiekapital 25.000 kr

 • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25.000 kr och publika aktiebolag på minst 500.000 kr
 • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman.
 • Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen.
 • Företaget måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.
 • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.
  Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Fördel aktiebolag

 • En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
 • Aktiebolagets namn skyddas i hela landet.
 • Det är ett stort skydd för dig som privatperson, med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare.
 • Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.
0/5 (0 Reviews)

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top