förvaltningsbolag

Förvaltningsbolag

Förvaltningsbolag eller holdingbolag, vad är skillnaden?
Ett förvaltningsbolag kallas oftas för holdingbolag, så det är samma bolagsform.
Förvaltningsbolag eller holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet med förvaltningsbolag är att ha långsiktig kontroll över de företag det äger aktier i. Det vanligaste är att förvaltningsbolaget äger majoriteten av aktierna i dotterbolag och alltså fungerar som ett moderbolag i en koncern.
Även om det med förvaltningsbolag oftast anses att det är ett bolag som främst är till för att inneha andelar i andra företag, finns det dock inget som hindrar att förvaltningsbolaget har egen verksamhet.

Investmentbolag

En snarlik konstruktion är investmentbolag. Medan investmentbolagets syfte mer brukar gå ut på ren finansiell förvaltning av bolag, investering i nya marknader och ofta att köpa och sälja olika bolag, avser begreppet förvaltningsbolag oftare ett bolag som är tänkt som ett moderbolag i en mer permanent koncern, ofta med dotterbolag i samma eller närliggande branscher.

Förvaltningsfunktioner

Kvalificerade att utöva förvaltningsfunktioner är aktiebolag, kommanditbolag, stiftelser, fasta driftställen och privatpersoner. Funktionerna i ett förvaltningsbolag kan uppfyllas oavsett juridisk form. Vilket man ska välja beror bland annat på vilken funktion förvaltningsbolaget ska ha och en rad faktorer.
Den anglosaxiska facktermen för förvaltningsbolag är holding company.
Källa: wikipedia

Holding Company i UK

Registrera ett holding company i England
Bland många fördelar är att om man har ett bolag som går sämre än de andra kan man stötta detta genom ett koncernbidrag. Går det bra är utdelningar från dotterbolaget upp i holding company normalt skattefria. Även vid en försäljning av ett dotterbolag blir försäljningslikviden normalt skattefri i ett holding company.
* Se så snabbt och enkelt du kan komma igång med Holding Company i UK!

5/5 (2 Reviews)

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top