Blogg på BR om svenska bolag

Bolagsmän och delägar är ansvariga i ett handelsbolag

Bolagsmännen, delägarna är personligt ansvariga för företagets bokföring, avtal och alla skulder!
Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän dvs delägare. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett handelsbolag blir en juridisk person i och med att det registreras. En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är klart. Organisationsnummer används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

Krav på bolagsman

Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Krav på ett HB

  • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag”.
  • Som bolagsman är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.
  • Om du går in som ny bolagsman i företaget svarar du för alla tidigare skulder.
  • Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
  • Större handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.
  • Större handelsbolag och handelsbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning.

Årsredovisning handelsbolag
HandelsBolag som har minst en juridisk person som delägare eller som räknas som ett större företag, måste det upprättas och skickas in en årsredovisning till Bolagsverket.
Se BV:s eminenta årsredovisningsguide där och kontrollera vad som gäller.

Fördel handelsbolag
Finns inget krav på startkapital.

0/5 (0 Reviews)

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top