Handelsbolag

I HB är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Vem är ansvariga i ett handelsbolag?

Bolagsmännen, delägarna är personligt ansvariga för företagets bokföring, avtal och alla skulder!
Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän dvs delägare. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett handelsbolag blir en juridisk person i och med att det registreras.
En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är klart. Organisationsnummer används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

Krav på bolagsman

Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.

  • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag”.
  • Som bolagsman är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.
  • Om du går in som ny bolagsman i företaget svarar du för alla tidigare skulder.
  • Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
  • Större handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.
  • Större handelsbolag och handelsbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning.

Årsredovisning handelsbolag

HandelsBolag som har minst en juridisk person som delägare eller som räknas som ett större företag, måste det upprättas och skickas in en årsredovisning till Bolagsverket.
Se BV:s eminenta årsredovisningsguide där och kontrollera vad som gäller.

Fördel handelsbolag

Finns inget krav på startkapital.

Kontakta RedovisningsHjälp | Redovisning till fast pris!
Att anlita oss är enkelt, tryggt och framför allt kostnadseffektivt.
Vi arbetar efter en ny och banbrytande modell där vi erbjuder våra kunder fasta priser på den löpande bokföringen.
Vi vet hur skönt det är att veta sina kostnader på förhand!