Krav för Kommanditbolag

Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Krav för Kommanditbolag minst två bolagsmän

Ett kommanditbolag ska alltid ha två eller flera bolagsmän
Kommanditbolag är en form av handelsbolag.
Ett KB ska alltid ha två eller flera bolagsmän och minst en komplementär och en kommanditdelägare.

Engelskt LTD bolag som komplementär

Du kan registrera ett kommanditbolag där LTD bolaget går in som komplementär och du själv går in med exempelvis 1 000 kr
Besök BR Webshop se under KB Ltd

Krav för att registrera kommanditbolag.

Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud. Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.

  • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”kommanditbolag”.
  • Som komplementär är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.
  • Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder.
  • Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
  • Större kommanditbolag med endast fysiska personer som delägare ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.
  • Större KommanditBolag och kommanditbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning.

Bolagsmännen måste avtala med varandra.

För att ett kommanditbolag ska kunna starta måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform.
Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Rekommenderas att avtalet görs skriftligt, lättare då att visa vad bolagsmännen har kommit överens om. Ett skriftligt bolagsavtal ska skrivas under av samtliga bolagsmän. Själva avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering.

Fördel kommanditbolag

Finns inget krav på startkapital.