Krav svenska bolag

Starta ab utan aktiekapital

Kan man starta ab utan aktiekapital?

Visst är det möjligt!
Ett Engelskt Ltd bolag med en filial, SUF, Svensk Utlandsregistrerad Filial.
Aktiekapitalet är från £1 om du så önskar kan du alltid förhöja aktiekapitalet när som helst.