VAT registrering

VAT = Value Added Tax

Beställ tjänst

Behövs det VAT registrering?

Om Ltd bolagets omsättning överstiger £85.000 under en 12 månaders period, då måste bolaget registrera sig för VAT, eller om bolaget får varor i Storbritannien från EU värda mer än £85.000

Uppgifter för VAT

Vid VAT registreringen efterfrågas bl.a. bolagets (tilltänkta) omsättning, affärsverksamhet, bankuppgifter och Trading Address. Var aktsam, oftast så gäller INTE Registered Office som en Trading Address.

Kan alla registrera sig för VAT?

Alla bolag kan registrera sig för VAT även om omsättningen är mindre än £85.000

VAT Certificate

När VAT registreringen är genomförd, då skickar vi ert VAT Certificate / ert Engelska moms certifikat
Vi erbjuder en online VAT registreringstjänst, processen tar generellt 4 veckor för VAT registrering.

Specificerad VAT info

För en specificerad infomation om Value Added Tax besök ServiceShop på Supporten!

VAT registrering
Support 24/7

VAT registrering: 1.100 kr

Beställ denna tjänst

Support 24/7 ingår som SilverMember!

Bolagsservice

Bolagsservice & Tjänster

Frågor?

Kontakta oss om denna tjänst!