Avtal & Villkor på BolagsRegistrering

Professionell registrering och garanti

Komplett och lagenlig registrering: Vi förbinder oss att genomföra en fullständig och lagenlig registrering av ert Engelska Ltd, inklusive att se till att alla nödvändiga avgifter betalas till relevanta brittiska myndigheter.
Bolagsdokument: För påskynda er registreringsprocess så mailas alla bolagshandlingar och avtal till er.
Undantag: Vissa dokument som beställs i vår WebShop skickas med sedvanlig post.
Överensstämmelse med webbplatsbeskrivningar: Våra tjänster och produkter kommer att motsvara de beskrivningar som anges på vår webbplats.
Bindande beställningar: En beställning anses bindande först när vi har påbörjat tjänsten och mottagit betalning.

Avtalsvillkor för tjänster

Letters of Engagement – Flexibel bindningstid: Ni har möjlighet att använda tjänsten/tjänsterna så länge ni önskar utan någon bindningstid.
Förnyelse av Avtal, Letters of Engagement: Våra tjänster förnyas varje 12 månaders period.
Betalning för förnyelse ska vara oss tillhanda 30 dagar före avtalets/avtalens utgång.

ID- och Adressverifikation

Följder av utebliven verifikation: Om begärda ID-handlingar och adressverifikation inte tillhandahålls inom 10 dagar, är vi enligt lag om penningtvätt skyldiga att avsluta avtalet/avtalen och rapportera detta till myndigheterna i UK.
Tjänsterna kan dock återaktiveras inom 12 månader (från registreringsdatum) om de begärda handlingarna tillhandahålls.

The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (“ECCTA”) introduces changes to UK company law to ensure the accuracy of public information and reduce the possibility of fraud. We are required by law to collect this information. 

Vidarebefordran av Post

Hantering av post: All post kommer initialt att vidarebefordras till den adress som anges vid registrering.
Efter att vi mottagit verifierade uppgifter kan posten vidarebefordras till en valfri adress, exempelvis en postbox.
Numera skannas posten och skickas via e-post.

Uppsägning av avtal

Skyldigheter vid uppsägning Letters of Engagement: Om du önskar avbryta vår Registered Office eller Service Address tjänst, är det ditt/ert ansvar att omedelbart rapportera din/era nya adress(er) till Companies House.
Görs inte detta då är vi nödsakade att rapportera att ni uppger vilseledande uppgifter.
Vid uppsägning: Då raderar vi all information och kopia på era bolagshandlingar och raderingen kan inte återställas.
Ägarskap av ert registrerade bolag: Fortsatt ägarskap, det registrerade Ltd bolaget förblir alltid under ert ägarskap/ansvar.

BR Support 24/7 på BolagsRegistrering

Vid beställning av Ltd bolag av oss eller partners då ingår alltid BR Support 24/7

  Medlemskap och Access till våra kunder
 1. Gold Member: Fri Access i 12 månaders
 2. Silver Member: Fri Access 30 dagars, därefter kan en prenumeration teckans för 5 € per månad
  Prenumeration för Icke-Kunder
 1. Kostnad: 20 EUR för de första 30 dagarna, därefter kan en prenumeration teckans för 5 € per månad
 2. Uppsägning: Möjlighet att avsluta prenumerationen när som helst.

Användarvillkor: Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta medlemskap om allmänna praxis inte efterföljs.
Rättigheter: Kopiering och distribution av material kräver skriftligt medgivande från BolagsRegistrering.

Betalningsalternativ

Banköverföring: Betalningar kan göras via traditionell banköverföring i EUR (SEPA betalning) eller i GBP.
Betala med kontokort: Säker onlinebetalning, oavsett valuta, betala till PayPal eller Stripe.

Ansvarsbegränsning för Tredje Part – BolagsRegistrering

Tredjepartstjänster: BolagsRegistrering är inte ansvarig för tjänster eller produkter som tillhandahålls av tredje part.
Eventuella frågor eller problem som uppstår med dessa tjänster eller produkter ska hanteras direkt mellan er och den berörda tredje parten.
Reklamationer: Vid eventuella reklamationer rörande tredjeparts tjänster, bör all kommunikation ske direkt mellan er och respektive leverantör eller tjänsteleverantör.
Egen ansvarighet, vi tar inte på oss ansvar om ni:

 • Underlåter att skicka begärda handlingar och dokument som är nödvändiga för den efterfrågade tjänsten.
 • Ger inkorrekta eller vilseledande uppgifter.
 • Inte lyckas få godkänt en bankansökan. I sådana fall är det ert ansvar att kontakta och förhandla med den aktuella onlinebanken.

Denna policy tydliggör BolagsRegistrerings ansvarsbegränsning gällande tjänster och produkter som tillhandahålls av tredje part. Det understryker också vikten av att ni noggrant tillhandahåller och hanterar egna uppgifter och dokument i samband med användningen av dessa tjänster.
Skatteverket & Filialregistrering  på Bolagsverket
Enligt gällande rättsliga bestämmelser kan vi inte åläggas ansvar för eventuella ändringar som Skatteverket (SKV) eller Bolagsverket (BV) gör. Vår ansvarsfrihet gäller oavsett ändringarnas natur eller omfattning. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad med Skatteverkets och Bolagsverket senaste information och riktlinjer.

Tryckfel

Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå order.

Cookies information

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies,
 • vad dessa cookies används till och
 • hur cookies kan undvikas.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

Godkännande av Köpvillkor/Orderavtal

Genom att acceptera köpvillkoren eller orderavtalet från BolagsRegistrering Ltd, bekräftar ni ert samtycke till alla ovanstående villkor och bestämmelser.

  Detta innebär att ni:
 1. Förstår och godkänner villkoren för användning av våra tjänster, inklusive specifika medlemskapsvillkor för Gold och Silver Members.
 2. Erkänner ansvarsbegränsningarna som gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av tredjeparter, samt vår befrielse från ansvar i samband med tredjepartstjänster.
 3. Accepterar ert eget ansvar för att tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter, samt för att hantera eventuella frågor eller problem som uppstår med tredjepartstjänster.

Ert samtycke till dessa villkor är ett viktigt steg i processen att säkerställa en klar och ömsesidig förståelse av förväntningarna och ansvarsområdena mellan er och BolagsRegistrering Ltd.

Försäkran

Ni måste enligt brittisk lag bekräfta att företagets kommande aktiviteter kommer att vara lagliga.

GDPR  (General Data Protection Regulation)

Enligt GDPR måste vi be er samtycka till att vi behandlar uppgifter om er.
Alla personuppgifter som ni lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av BolagsRegistrering i egenskap av personuppgiftsansvarig.
De personuppgifter ni lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till er, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till er. De uppgifter ni lämnar är endast tillgängliga för BolagsRegistrering och dess närstående sajter.

Konfidentiella uppgifter

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part.
Ni har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig.
Ni har alltid rätt att begära att BolagsRegistrering ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om er.