Avtal & Villkor

BolagsRegistrering
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

BR WebShop

  1. Bolagsregistreringar
  2. Bolagsservice
  3. Administration
  4. Företagsadresser
  5. Marknadsföring
  6. Företagskonton
  7. + mycket mer i vår WebShop

Lagenlig registrering

Garanti

Vi garanterar en komplett och lagenlig genomförd registrering av Engelskt Ltd och att avgift betalas in till Brittisk myndighet.
Vidare säkerställer vi att våra tjänster och produkter är enligt det vad som påtalas på sajten.
Din beställning är endast bindande när vi påbörjat en tjänst och betalning erhållits.

Avtal – Letters of Engagement – Ingen bindningstid.
Du nyttjar tjänsten/tjänsterna så länge du själv vill.
Förnyelse av avtal
Avtal för våra tjänster förnyas varje 12 månaders period. Betalning ska vara oss tillhanda 30 dagar innan avtalets/avtalens utgång
Betalning till BR
Traditionell banköverföring eller betala med kontokort, säker betalning på Internet via PayPal och Stripe (Stripe kan ta upp till 5 dagar innan vi erhåller din betalning).
Uppsägning av avtal
Om ni utav någon anledning inte önskar fortsätta med vår Registered Office eller Service Address då är det er skyldighet att omgående rapportera er nya adress/adresser till Companies House.
ID-handling och adressverifikation
Om du/ni underlåter dig/er att skicka oss begärd id-handling och adressverifikation, måste vi enligt lagen om money laundering efter 30 dagar säga upp avtalet/avtalen och detta rapporteras då till Companies House. Dock kan tjänsterna återaktiveras (inom 12 månader) om/när vi erhåller begärda handlingar.
Vidarebefordran av post
All post vidarebefordras till adress ni uppger vid registrering.
Dock kan vi efter det vi erhållit verifierade uppgifter vidarebefordra  posten till valfri adress, ex en boxadress.
Det registrerade Ltd bolaget kvarstår alltid i din/er ägo.

Supportsidor BolagsRegistrering
1. Fri access ingår i alla bolagspaket, Gold Member respektive Silver Member
Gold Member fri access i 12 månader. Silver Member fri access i 30 dagar
Därefter kan du teckna en prenumeration om 5 EUR per månad. Du kan säga upp din prenumerationen när som helst.

2. Är du inte kund sedan tidigare kan du teckna en prenumeration kostar 20 EUR i 30 dagar, därefter 5 EUR per månad.
Du kan säga upp prenumerationen när som helst.
Vi har rätt att med omedelbar verkan stänga av ett medlemskap om inte allmän praxis efterföljs.
För kopiering och distribution krävs det ett skriftligt medgivande av BolagsRegistrering.

Tredje part
BolagsRegistrering kan under inga omständigheter hållas ansvarig när tredje part anlitas för diverse tjänster eller produkter.
Vid en eventuell reklamation ska en kommunikation endast vara mellan er och respektive uppdragsgivare. Dessutom kan vi inte hållas som ansvariga om ni underlåter er, oavsett anledning, att inte skicka begärda handlingar och dokument som efterfrågas för respektive tjänst eller om ni gett oss inkorrekta eller vilseledande uppgifter. Vidare kan vi inte hållas som ansvariga om en bank skulle avslå er ansökan om bankkonto, vid ett eventuellt avslag är det er egen skyldighet att föra en dialog med respektive bank.

Tryckfel
Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå order.

Cookies information
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

GDPR  (General Data Protection Regulation)
Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av BolagsRegistrering i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för BolagsRegistrering och dess närstående sajter.
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part.
Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att BolagsRegistrering ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att godkänna BolagsRegistrering Ltd köpvillkor/orderavtal samtycker du till ovanstående.