Manual för SUF & KB bolag

SUK & UK flagga
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

Besök BR WebShop

Se våra bolagspaket och vår omfattande bolagsservice och hur vi kan administrera SUF bolag, filial och kommanditbolag. Priser som anges är bruttopriser, inget annat tillkommer.

Manual SUF

Allt du behöver känna till om SUF bolag, filialregistrering och kommanditbolag.
Snabb åtkomst till viktig information och registreringsprocess.

Info om SUF bolag

Information på BR

SUF bolag

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial
Fördelar och frihet som ett ab men till kostnad av en enskild firma.

Information på BR

Starta filialen

Registrera filialen, SUF med ett Engelskt Limited som moderbolag. Filialen registreras på Bolagsverket

Information på BR

Fakta om filial

Filial en företagsform även kallad för SUF bolag. Filial räknas som fast driftställe och blir därmed beskattat för näringsverksamheten som bedrivs här.

Information på BR

Filial, huvudregeln

Ett fast driftställe definieras enligt huvudregeln som en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.

Information på BR

Kommanditbolag med Ltd

Registrera UK LTD som blir komplementär till Kommanditbolaget och du/ni blir delägare

Info om registrering

Bonus på BR

Registrera SUF bolag

Fyll i uppgifterna online eller ladda ner vårt formulär och maila det till oss. Man börjar med att registrera moderbolaget UK LTD

Bonus på BR

SIC kod

Verksamhetsbeskrivning för bolaget skrivs i SIC kod, motsvarighet till Svensk SNI kod

Bonus på BR

Lagstadgad registrering

Trygghet & Garanti!
Bolagshandlingar som erhålls när vi registrerar ditt Ltd bolag! En del bolagshandlingar skickas till Bolagsverket