Manual för SUF & KB bolag

SUF & UK flagga
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

Konkorsfrihetsbevis, Good Standing ingår.
Vi rekommenderar detta bolagspaket!
Självfallet kan du även välja PROFFS Ltd men då tillkommer konkorsfrihetsbeviset.

Manual SUF

Allt du behöver känna till om SUF bolag, filialregistrering och kommanditbolag.
Snabb åtkomst till viktig information och registreringsprocess.

Hjälp med registrering?

Ring vår hotline för hjälp & support!

Info om SUF bolag

Information på BR

SUF bolag

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial
Fördelar och frihet som ett ab men till kostnad av en enskild firma.

Information på BR

Starta filialen

Registrera filialen, SUF med ett Engelskt Limited som moderbolag. Filialen registreras på Bolagsverket

Information på BR

Måsta man registrera en filial?

I vissa fall behöver UK LTD inte registrera en filial. Se info under STARTA FILIALEN

Information på BR

Fakta om filial

Filial en företagsform även kallad för SUF bolag. Filial räknas som fast driftställe och blir därmed beskattat för näringsverksamheten som bedrivs här.

Information på BR

Filial, huvudregeln

Ett fast driftställe definieras enligt huvudregeln som en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.

Information på BR

Kommanditbolag med Ltd

Registrera UK LTD som blir komplementär till Kommanditbolaget och du/ni blir delägare

Info om registrering

Bonus på BR

Registrera SUF bolag

Fyll i uppgifterna online eller ladda ner vårt formulär och maila det till oss. Man börjar med att registrera moderbolaget UK LTD

Bonus på BR

SIC kod

Verksamhetsbeskrivning för bolaget skrivs i SIC kod, motsvarighet till Svensk SNI kod

Bonus på BR

Lagstadgad registrering

Trygghet & Garanti!
Bolagshandlingar som erhålls när vi registrerar ditt Ltd bolag! En del bolagshandlingar skickas till Bolagsverket

Flygande start med BR

Hjälpvideos

Om en bild säger mer än 1.000 ord
vad säger då en video..?