Lagstadgad registrering av Ltd bolag

Lagstadgad registrering på BR
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

GARANTI

Vi försäkrar att LTD registrering med tjänster blir rätt genomförd, med rätt handlingar till respektive myndighet i UK.
Vi följer lagstadgade föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i United Kingdom.

Registrering enligt brittisk lagstiftning

Dina bolagshandlingar

Detta är bolagshandlingar som erhålls när vi registrerar ditt Ltd bolag!
Beställs LTD Sekreterare och/eller konfidentiell privat address i UK då registreras dessa uppgifterna samtidigt,
det innebär att din privata adress inte kommer att synas i några offentliga register.
Se vidare under “Registered at CH = Registrering hos myndigheter.”

Vilket bolagspaket du bör välja beror på dina specifika behov och önskemål.
Se vad som ingår i respektive bolagspaket!

Lagstadgade bolagshandlingar

Certificate of Incorporation med organisationsnummer samt datum när och var LTD bolaget registrerades.
** Certificate of Incorporation of a Private Limited Company

Articles of Association = (+25 sidor) för LTD bolaget som är godkänt enligt ACRA
Har upprättats vid registreringen
** Certificate and Articles upon incorporation
** Comprehensive bespoke ACRA Approved Articles of Association
Certifikat och bolagsordning = Certificate and Articles

Registreringsavgift inkluderad.
Registration Fee = Statutory Registration fee included

Statutory Registers = Komplett och lagstadgad registrering
** Fully written up opening Statutory Registers

Share Certificate = Aktiebrev
Aktiebrev är ett bevis på äganderätten i bolaget.
** Completed Share Certificates

Autentisering för aktieägare i bolaget, även om någon endast har en aktie

Stock Transfer = Aktiebrev fullständigt ifyllt till rättmätig(a) ägare
** Stock Transfer forms fully completed (if appropriate)

Bolaget har aktiekapital + Namnet på Ltd bolaget Company Having a Share Capital Memorandum of Association of ”Name of your Company” Name of each subscriber + Authentication

Share Allotments = Aktiefördelning inom LTD bolaget
(om ni är flera personer eller juridisk person) komplett registrering av aktierna vid bolagsregistreringen.
** Share allotments completed and filed upon incorporation

Additional Share Classes = Klassificering av aktier enligt er begäran.
** Additional Share Classes as required

Registered at CH on the day of incorporation = All information om LTD bolaget registreras direkt på Companies House
inklusive bolagets sätesadress i UK, VD (kan vara mer än en VD) LTD Sekreterare, om man har den tjänsten.
OBS! Gäller även om man har vår tjänst ”Konfidentiell adress.”
Denna adress registreras då till myndigheterna, vilket innebär att din privata adress inte kommer att synas i några register.
** Directors, Company Secretary and Registered Office all registered at Companies House on the day of incorporation

PSC = People with Significant Control
Personer med framstående kontroll i bolaget, huvudsakliga aktieägare

PSC = Aktiemajoritet i bolaget, bestämmanderätt
1. PSC: Ett UK Limited kan äga 100% av aktierna i ett annat UK Limited och kan stå som PSC.
2. PSC: Ett utländkt bolag kan äga 100% av aktierna men kan INTE stå som PSC.
3. PSC: En person som äger (minst) 51% av aktierna kan stå som PSC för det utländska bolaget

Accounting reference date= Referensdatum för redovisning är registrerad där det krävs.
** Accounting reference date filed where required

Ingår vid beställning av SUF Ltd och KB Ltd 
Kan självfallet även beställas vid behov