Lagstadgad registrering

Vi försäkrar att LTD registrering med tjänster blir rätt genomförd, med rätt handlingar till respektive myndighet i UK. Vi följer lagstadgade föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i United Kingdom.

Beställ Ltd bolag

Brittisk lagstiftning för registrering

Detta är bolagshandlingar som erhålls när vi registrerar ditt Engelska Limited bolag
Beställs LTD Sekreterare och/eller konfidentiell privat address i UK då registreras dessa uppgifterna samtidigt. Vilket innebär att din privata adress inte kommer att synas i några register. Se vidare under “Registered at CH = Registrering hos myndigheter.”

Certificate of Incorporation = Registreringsbevis
Registreringsbevis med organisationsnummer samt datum när och var LTD bolaget registrerades.
** Certificate of Incorporation of a Private Limited Company
Articles of Association = Bolagsordning
Bolagsordning = Articles of Association (29 sidor) för LTD bolaget som är godkänt enligt ACRA

** Comprehensive bespoke ACRA Approved Articles of Association
Certifikat och bolagsordning = Certificate and Articles
Har upprättats vid registreringen
** Certificate and Articles upon incorporation

Registration Fee = Avgift
Avgift inkluderad = Statutory Registration fee included
Statutory Registers = Lagstadgad registrering
Lagstadgad registrering = Statutory Registers
Komplett och lagstadgad registrering
** Fully written up opening Statutory Registers
Share Certificate = Aktiebrev
Aktiebrev = Share Certificate
Aktiebrev registrerat. Aktiebrev är ett bevis på äganderätten av bolaget.
** Completed Share Certificates
Stock Transfer = Utfärdat aktiebrev
Aktiebrev ifyllt = Stock Transfer
Aktiebrev fullständigt ifyllt till rättmätig(a) ägare
** Stock Transfer forms fully completed (if appropriate)
Share allotments = Aktiefördelning
Aktiefördelning = Share allotments
Aktiefördelning inom LTD bolaget (om ni är flera personer eller juridisk person) komplett registrering av aktierna vid bolagsregistreringen.
** Share allotments completed and filed upon incorporation
Additional Share Classes = Klassificering av aktier
Klassificering av aktier = Additional Share Classes
Klassificering av aktier enligt er begäran.
** Additional Share Classes as required
Registered at CH = Registrering hos myndigheter
Registrering till myndigheter = Registered at CH on the day of incorporation
All information om LTD bolaget registreras direkt på Companies House inklusive bolagets sätesadress i UK, VD (kan vara mer än en VD) LTD Sekreterare, om man har den tjänsten.
OBS! Gäller även om man har vår tjänst ”Konfidentiell adress.”
Denna adress registreras då till myndigheterna, vilket innebär att din privata adress inte kommer att synas i några register.
** Directors, Company Secretary and Registered Office all registered at Companies House on the day of incorporation
PSC = Aktiemajoritet
PSC = People with Significant Control
Personer med framstående kontroll i bolaget, huvudsakliga aktieägare
Accounting = Redovisning
Redovisning= Accounting reference date
Referensdatum för redovisning är registrerad där det krävs.
** Accounting reference date filed where required

Proffs Ltd = 4.995

Proffspaket för proffs alla tjänster ingår.
I särklass ett bästa val med personlig
konfidentiell adress i UK

Start Ltd = 2.995

Bolagsadress i England ingår.
Kallas för Registered Office

SUF Ltd = 3.695

Bolagsadress i England ingår och
konkursfrihetsbevis, Good Standing
gäller för KB- & filialregistrering

Simply Ltd = 1.995

Du måste uppge en bolagsadress
i England vid din beställning.

Business Ltd = 3.595

Bolagsadress i England ingår
och vår uppskattade LTD Service
en tjänst de flesta behöver

Företagskonto

Snabbt och effektivt ansökan och
registrering görs direkt online!