Kategori Limited bolag

Vad innebär det och vad är det som skiljer på UK Limited & HK Limited eller Offshore Limited