Att vara företagare

Som företagare är man inte bara sin egen chef, utan också sin egen marknadsförare.

Hur är det att vara företagare?

Att vara företagare är både utmanande och givande. Det kräver mod, kreativitet och uthållighet att starta och driva ett eget företag.
Men det ger också frihet, glädje och tillfredsställelse att förverkliga sin dröm och skapa värde för andra.

Ärlighet

Det viktigaste är att marknadsföra sig själv, att vara ärlig, tydlig och personlig.
Visa vem du är, vad du kan och vad du brinner för.
Lyssna på dina kunder, ta emot feedback och anpassa ditt erbjudande efter deras behov.

1. Hitta din passion

Det viktigaste för som företagare är att älska det du gör.
Att vara passionerad för sitt arbete gör det lättare att motivera sig själv, övervinna svårigheter och hålla sig uppdaterad inom sitt område. Det gör också att man kan leverera hög kvalitet till sina kunder och skapa goda relationer med dem.

2. Omge dig med bra människor

Som företagare är man ofta ensam i sitt arbete, men det betyder inte att man måste vara isolerad. Tvärtom är det viktigt att ha ett nätverk av människor som stöttar, utmanar och inspirerar en. Samarbeta med andra företagare som har liknande eller kompletterande verksamheter. Utbyt idéer, tips och erfarenheter, samt hjälp varandra med marknadsföring, administration och bokföring.
Anlita experter när du behöver hjälp med saker som du inte kan eller vill göra själv, till exempel webbdesign, juridik eller revision.
Det sparar tid, pengar och huvudvärk!

3. Planera smart

Att vara företagare innebär att man måste ha koll på många saker samtidigt.
Därför är det viktigt att planera sitt arbete på ett smart sätt.
Planera din tid noggrant och prioritera de uppgifter som är mest viktiga eller brådskande.

4. Marknadsför dig själv

Som företagare är man inte bara sin egen chef, utan också sin egen marknadsförare.
Man måste kunna berätta för potentiella kunder vad man erbjuder, varför de ska välja en och hur de kan nå en.
Använd olika kanaler för att marknadsföra företaget, till exempel en hemsida, en blogg, sociala medier och nyhetsbrev.