Integritetspolicy

Integritetspolicy på BolagsRegistrering.se

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på https://bolagsregistrering.se/ endast används för avsedda ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.
Denna policy beskriver hur vi på BolagsRegistrering samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna över dina personuppgifter till oss. Denna information använder vi sedan för att kunna kontakta dig. Vi kommer inte samla in mer information än vad det aktuella syftet avser.

Kontaktformuläret på ”BolagsRegistrering.se”
Du kan se exempel på formuläret under rubriken ”Kontakt”.

  Personuppgifter som vi samlar in:
 • Bolagsnamn
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post

Syfte: Syftet med formuläret är att du ska kunna be oss att kontakta dig så att vi kan berätta mer om våra tjänster, eller att besvara din förfrågan.

Orderformuläret ”Mitt kundkonto på BR”

  Personuppgifter som vi samlar in:
 • Bolagsnamn
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Samt sndra uppgifer för att kunna fullfölja en registrering

Syfte: Syftet med formuläret är att du ska kunna beställa tjänster online och att vi kan kontakta dig så att vi kan berätta mer om våra tjänster, eller att besvara din förfrågan.

Orderformuläret ”Varukorg”

  Personuppgifter som vi samlar in:
 • Bolagsnamn
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Samt sndra uppgifer för att kunna fullfölja förfrågan

Syfte: Syftet med formuläret är att du ska kunna beställa tjänster online och att vi kan kontakta dig så att vi kan berätta mer om våra tjänster, eller att besvara din förfrågan.

För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder något av formulären på denna webbplats. För att lämna samtycke behöver du bocka för kryssrutan längst ner i formuläret där vi ber dig bekräfta ditt samtycke. Ditt samtycket bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy.

Du kan ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register. Se mer info kring detta under rubriken ”Vad har jag för rättigheter?”.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter varierar beroende på ändamålet.
Uppgifter som vi använder för utskick av nyhetsbrev kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avregistrera dig från din prenumeration. Om du väljer att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev kommer din e-post att sparas för att säkerställa att vi inte skickar ut nyhetsbrev till dig igen efter att du avregistrerat dig.

Uppgifter som du skickat in via något av våra formulär sparas till dess att vi har behandlat din förfrågan. Vi har därefter som rutin att gallra bort ej längre nödvändiga uppgifter ett år efter att de skickats in.

Om inte annat anges, då raderas dina uppgifter automatiskt när avtal eller andra tjänster upphör, du får besked om detta tre dagar innan det görs.

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter under ”Kontak”
Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Du hittar våra kontaktuppgifter under BolagsRegistrering
Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter under BolagsRegistrering

Om raderingen avser personuppgifter för ett nyhetsbrevsutskick ber vi dig använda dig av länken för avregistrering i ett av de mottagna nyhetsbreven.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke för personuppgifter som du tidigare delat med oss. Vi kommer då att radera uppgifterna från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter under BolagsRegistrering
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet (till exempel smartphone eller tablet) via din webbläsare. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på en specifik webbplats.

Vi använder cookies för att göra användarupplevelsen av webbplatsen bättre och för att kunna anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov. Vi använder även cookies för att sammanställa statistik för hur besökare använder webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den typen kallas för ”persistent cookie”. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. En ”persistent cookie” lagras på din enhet en längre tid eller till dess att du själv tar bort den. Hur länge cookien lagras på din enhet beror på ”livstiden” för den specifika cookien. Den andra typen av cookies kallas ”session cookies”. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies
Begreppet tredjepartscookies betyder att cookien kommer från en tredje part. Det är leverantörer som kan komma att placera cookies på din enhet för vår räkning när du besöker webbplatsen. Detta är för att göra det möjligt för dem att leverera de tjänster de tillhandahåller.

Vi använder tredjepartscookies för att samla in webbstatistik i analysverktyg som till exempel Google Analytics, som du kan läsa mer om här nedanför. Om du inte accepterar att tredjepartscookies används kan du i din webbläsares säkerhetsinställningar ställa in så att tredjepartscookies inte accepteras.
Google Analytics
Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt för att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Information som samlas in via Google Analytics lagras av Google på deras servrar.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: https://policies.google.com/privacy/partners.

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan använda vår webbplats utan att några cookies aktiveras. I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Det kan dock leda till att funktionaliteten och användarvänligheten på vår webbplats blir sämre. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren. Läs nedan hur du ändrar dessa inställningar.
Internet Explorer Öppna verktygsmenyn, välj Internetalternativ, gå till fliken Sekretess i dialogrutan Internetalternativ, flytta reglaget för att ändra inställningar. Läs mer om kakor i Internet ExplorerFirefox, gå till vyn Sekretess i dialogrutan Inställningar, ändra hur Firefox ska spara information med rullgardinslisten. Läs mer om kakor i Firefox Chrome Öppna anpassa-menyn, välj alternativ, gå till vyn Under huven, välj Innehållshantering vid rubriken Sekretess, ändra hur Chrome hanterar cookies. Läs mer om kakor i Chrome

Vi arbetar ständigt för att skydda vår webbplats och våra användare från obehörig åtkomst till eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.
Vi använder oss av HTTPS vilket innebär att all kommunikation mellan besökaren och webbplatsen krypteras.

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera ändringarna på denna webbsida. Se även vårt avtal

Om du har några frågor angående denna policy, dina rättigheter eller hur vi använder dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss, du hittar våra kontaktuppgifter under ”Kontakt”