Hong Kong bolag

Finns ingen moms eller varu- och tjänstebeskattning i Hong Kong

Hong Kong Limited

Det är en låg kostnad för registrering och underhåll av ett Hong Kong bolag.
Den mest förekommande företagsformen i Hong Kong är ”Limited” som kan jämföras med ett svenskt ab eller engelskt Ltd, i den meningen att ägarna inte har något personligt ansvar för företagets eventuella skulder. För att registrera bolag i Hong Kong behöver du inte vara fysiskt närvarande, du skickar dokument som styrker din identitet.
Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet.
Engelskan är det officiella språket och all rapportering och viktig information är på engelska.

Krav för att registrera ett HK bolag

Bolagssekreterare: Alla HK bolag måste anmäla en sekreterare.
Antingen en person som är medborgare i Hong Kong, eller ett annat företag i Hong Kong.
Bolagssekreteraren har som uppgift att bland annat hålla reda på samt skicka in företagets årsrapporter och annat till myndigheter.
Vi tillhandahåller denna service!
Registered Office: Ett Hong Kong bolag måste ha en fysisk adress i Hong Kong.
En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv.
Vi tillhandahåller denna service!

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör
  3. En bolagssekreterare
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD