Sensitiva Namn

Kriterier som måste uppfyllas

European

Names that include this word will not be approved if they unjustifiably imply a connection with official bodies of the European Union. If there is a genuine connection with an official body, the name may be allowed if the appropriate body supports the application.

Group

If use of this word implies several companies under one corporate ownership, then you will need to provide evidence of association by shareholding with two or more other British or overseas companies. If the name clearly shows that the company is to promote the interests of a group of individuals, then the name will normally be approved.

Holding(s)

A company wishing to use this word must be a holding company as defined under Section 1159 of the Companies Act 2006, ie: it must hold the majority of shares in at least one other corporate body.
* Se specifikation på Holding Company!

International

If you wish to use this word as a prefix, you need to show that the major part of the company’s activities is in trading overseas. If you wish to use it as a suffix, then approval will usually be given if you can show that the company operates in the UK and at least one other country.

Fördel holding bolag

Holding Company

* Se specifikation på Holding Company!
Holding Company, LTD bolag vars syfte är att äga andra bolag och tillgångar. Att äga sin verksamhet på detta sätt har flera fördelar:
  1. Utdelningar från dotterbolag är normalt skattefria upp i holdingbolaget. Det innebär att man kan ansamla en kassa i holdingbolaget för att använda i andra verksamheter.
  2. Vid en försäljning av dotterbolaget blir försäljningslikviden normalt skattefri upp i holdingbolaget.
  3. Om man har flera verksamheter kan man sprida riskerna genom att starta flera dotterbolag under sitt holdingbolag. Om en verksamhet går dålig så behöver det inte påverka övriga bolag. Samtidigt har man möjlighet att stötta verksamheter som går dåligt genom koncernbidrag.
Scroll to Top