Registrera ditt LTD bolag

BolagsRegistrering

BolagsRegistrering proffs på LTD

Rätt prefix för UK LTD

Bolagsbildning i Storbritannien är öppen för alla oavsett medborgarskap eller i vilket land man bor i. Även juridisk person kan registrera och äga ett Ltd

Sensitiva namn vid LTD registrering

Sensitiva namn, känsliga namn att använda i bolagsnamnet när man registrera LTD bolag.
Var aktsam om du tänker använda något av dessa uttryck i ditt bolagsnamn, eftersom vissa kriterier måste då uppfyllas.
För att dessa prefix ska bli godkända då måste det styrkas enligt nedan.

European

Names that include this word will not be approved if they unjustifiably imply a connection with official bodies of the European Union. If there is a genuine connection with an official body, the name may be allowed if the appropriate body supports the application.

Group

If use of this word implies several companies under one corporate ownership, then you will need to provide evidence of association by shareholding with two or more other British or overseas companies. If the name clearly shows that the company is to promote the interests of a group of individuals, then the name will normally be approved.

Holding(s)

A company wishing to use this word must be a holding company as defined under Section 1159 of the Companies Act 2006, ie: it must hold the majority of shares in at least one other corporate body.

International

If you wish to use this word as a prefix, you need to show that the major part of the company’s activities is in trading overseas.
If you wish to use it as a suffix, then approval will usually be given if you can show that the company operates in the UK and at least one other country.

Fördel holding bolag

Holding Company​

Holding Company, LTD bolag vars syfte är att äga andra bolag och tillgångar. Att äga sin verksamhet på detta sätt har flera fördelar:
  1. Utdelningar från dotterbolag är normalt skattefria upp i holdingbolaget. Det innebär att man kan ansamla en kassa i holdingbolaget för att använda i andra verksamheter.
  2. Vid en försäljning av dotterbolaget blir försäljningslikviden normalt skattefri upp i holdingbolaget.
  3. Om man har flera verksamheter kan man sprida riskerna genom att starta flera dotterbolag under sitt holdingbolag. Om en verksamhet går dålig så behöver det inte påverka övriga bolag. Samtidigt har man möjlighet att stötta verksamheter som går dåligt genom koncernbidrag.

Vad kostar LTD bolag med adress i UK?

"Att starta UK Limited har aldrig varit lättare!
Du behöver inte resa till England för att registrera bolaget
eller för att öppna ditt företagskonto med betalkort"

Registrera ditt LTD bolag nu!

Tack för att du besöker BR

Följ oss på: