Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande från fordringsägare Fordringsägaren kan ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande Jag har fått ett betalningsföreläggande! Får jag då också en betalningsanmärkning? Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan...

Företagskonkurs

Företagskonkurs och personlig konkurs Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har, tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller juridisk person (företaget) har. Företagsrekonstruktion...

Preskription

Preskription, ett juridiskt begrepp Preskription, ett juridiskt begrepp som betecknar att rättsliga följder upphör viss tid efter det de inträffat. En skuld kan preskribera om kravet framställs för sent… I modern västlig lagstiftning måste en laglig aktion ske...

Offshore bank

Fördel offshore bank Mycket fördelaktigt med en utländsk bank de erbjuder bra sparalternativ Utländska bankkonton Det är fullt lagligt och legitimt med ett utländskt bankkonto. Dessvärre associeras det ofta i media med kriminalitet, moral, svarta pengar osv. För att...