Brittiskt Aktiebolag kan jämföras med AB!

BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

Brittiskt aktiebolag = Limited

Bolagsbildning i Storbritannien är öppen för alla oavsett medborgarskap eller i vilket land man bor i. Även juridisk person kan äga ett Limited!

Brittiskt Limited är detsamma som ett Aktiebolag

LTD eller Limited?
Kan jämföras med AB eller AktieBolag. LTD är en förkortning av Limited. Vid registrering anger du om vill ha ändelsen LTD eller Limited
Limited betyder begränsat ansvar!

Flera attraktiva skäl till att välja Storbritannien som bas.
Registrera nytt aktiebolag, Limited och/eller dotterbolag, oavsett i vilket EU-land företaget i fråga är verksamt i.
Bolagsskatten för alla företag i Storbritannien är densamma, dvs. 19 % oavsett deras omsättning.
I Storbritannien är det möjligt att starta ett nytt företag inom 24 timmar.
Som jämförelse, i många länder hoppas man kunna reducera bolagsbildning från 6 veckor till 3 månader…

Flera fördelar att starta Engelskt Limited bolag

 1. Begränsat personligt ansvar: Som ägare av ett limited bolag är ditt personliga ansvar för bolagets skulder begränsat till det kapital du har investerat i bolaget. Detta innebär att om bolaget går i konkurs eller hamnar i skulder, så kommer inte dina personliga tillgångar att påverkas.
 2. Förtroende: Ett limited bolag är en välkänd företagsform i Storbritannien och kan ge ett professionellt intryck och öka förtroendet från kunder, leverantörer och investerare.
 3. Flexibilitet: Limited bolag kan enkelt överföras till nya ägare, vilket ger ägarna en hög grad av flexibilitet när det gäller att sälja sin verksamhet.
 4. Skattemässiga fördelar: Limited bolag har en fördelaktig skattebehandling jämfört med andra företagsformer i Storbritannien. Till exempel kan vissa utgifter som är kopplade till verksamheten dras av från bolagsskatten.
 5. Företagsstruktur: En annan fördel med att starta ett limited bolag är att det ger en tydlig företagsstruktur med klart definierade roller och ansvarsområden, vilket kan hjälpa till att minska konflikter och förbättra företagsstyrningen.
 6. Oberoende av nationalitet: Eller i vilket land ägarna är bosatta i.

Krav för att registrera Brittiskt aktiebolag

 1. Styrelse: Från en person eller juridisk person till obegränsat antal personer och nationalitet.
  Även juridisk (bolag) person kan äga/vara delägare i Brittiska aktiebolag
 2. Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
 3. Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat bolagsnamn i Storbritannien.
 4. Bolagsadress i UK: (ingår) En adress för mottagande av korrespondens och handlingar från myndighet, bank etc.
 5. Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
Obs! Din historik har ingen betydelse för att starta Brittiskt bolag!

Se vad som skiljer sig mellan START Ltd och PROFFS Ltd!
Support ingår i alla våra bolagspaket.

Den som är intresserad av att starta ett företag i Storbritannien kan ansöka om särskilda investerarvisum, som ger tillfälligt uppehållstillstånd och en väg till en permanent vistelse.