Vad ingår i SUF Ltd?

SUF med LTD bolag

BolagsRegistrering proffs på LTD & SUF

3-steg att registrera SUF

  1. Registrera UK LTD som blir moderbolag till SUF
  2. Moderbolaget skickar dokument till BV som registrerar filialen som får ett svenskt org. nummer
  3. Nu kan SUF/du ansöka om moms, F-skatt, konto, osv…

EU:s 27 medlemsländer

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Mest troligt att UK ansluter sig till EES som bl a Liechtenstein och Norge har gjort…

Storbritannien fortfarande EU-medlem.

Från och med att Storbritannien och Nordirland lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem.

Länder som använder Euron

Euron (€) är officiell valuta i 19 av de 27 EU-länderna. Tillsammans bildar euroländerna det så kallade euroområdet.

EU och Sverige - 1995

Svenskt EU-medlemskap Sverige blev medlem i EU 1995. Vägen till medlemskap inleddes den 1 juli 1991 då svenska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. 1994 höll Sverige folkomröstning om EU-medlemskapet.

Kandidatländer, se deras skuldberg...

Dessa länder håller på att införliva EU:s lagstiftning i sin nationella lagstiftning:
Albanien, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien som INTE ens finns registrerade på National Debt!
Turkiet fins med – Jämför med Sveriges skuldberg.

National debt is the amount of money owed by a national government.
This is different to public debt, which include money owed by all levels of government and also publicly owned institutions.

Enkelt att registrera SUF bolag

"SUF bolag, får ensamrätt till namnet i hela Sverige!
Du kan momsregistrera SUF och anställa dig själv enligt gällande lagar och du skattar endast i Sverige. SUF är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar."

Registrera ditt SUF bolag nu!

Tack för att du besöker BR

Följ oss på: