EU:s 27 medlemsländer

SUF & UK flagga
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

3-steg att registrera SUF

  1. Registrera UK LTD
    som blir moderbolag till SUF bolaget, filialen
  2. Moderbolaget skickar dokument till BV som registrerar filialen som får
    ett svenskt registreringsbevis och org. nummer
  3. Nu kan SUF/du ansöka om moms, F-skatt, konto, osv…

Europeiska Unionens

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Mest troligt att UK ansluter sig till EES som bl a Liechtenstein och Norge har gjort…

Storbritannien lämnat EU

Storbritannien lämnade Europeiska Unionen den 31 januari 2020.
Från den 1 januari 2021 är Storbritannien emellertid inte längre del av EU:s regelverk. Troligtvis kommer de att ha liknande avtal som Norge har med EU.
En av många(!) fördelar är bl. a. att din integritet är mer skyddad…

Länder som använder Euron

Euron (€) är officiell valuta i 19 av de 27 EU-länderna. Tillsammans bildar euroländerna det så kallade euroområdet.

EU och Sverige - 1995

Svenskt EU-medlemskap Sverige blev medlem i EU 1995.
Vägen till medlemskap inleddes den 1 juli 1991 då svenska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap i dåvarande EG.
1994 höll Sverige folkomröstning om EU-medlemskapet.

Kandidatländer, se deras skuldberg...

Dessa länder håller på att införliva EU:s lagstiftning i sin nationella lagstiftning:
Albanien, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien som INTE ens finns registrerade på National Debt!
Turkiet finns med – Jämför med Sveriges skuldberg.

National debt is the amount of money owed by a national government.
This is different to public debt, which include money owed by all levels of government and also publicly owned institutions.

SUF bolag, får ensamrätt till namnet i hela Sverige!
Du kan momsregistrera SUF och anställa dig själv enligt gällande lagar och du skattar endast i Sverige. SUF är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar.