Vad är ett Holdingbolag?

BolagsRegistrering
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

Innehållsförteckning

Holdingbolaget äger majoriteten

Holdingbolag, Holding Company, är ett bolag som äger aktier i andra bolag.
Syftet med ett holdingbolag är att kontrollera dotterbolag och andra företag som holdingbolaget äger aktier i och fungerar som en praktisk organisation för att optimera distribuerandet av vinster och för att finansiera andra företag.

Det vanligaste är att holdingbolaget äger majoriteten av aktierna i dotterbolag och alltså fungerar som ett moderbolag i en koncern. Även om det primära syftet med ett holdingbolag är att äga aktier i andra bolag, finns det inget hinder för holdingbolaget att bedriva egen verksamhet.

Fördel Holdingbolag

Holdingbolag, Holding Company Ltd, bolag vars syfte är att äga andra bolag och tillgångar. Att äga sin verksamhet på detta sätt har flera fördelar:
  1. Utdelningar från dotterbolag är normalt skattefria upp i holdingbolaget. Det innebär att man kan ansamla en kassa i holdingbolaget för att använda i andra verksamheter.
  2. Vid en försäljning av dotterbolaget blir försäljningslikviden normalt skattefri upp i holdingbolaget.
  3. Om man har flera verksamheter kan man sprida riskerna genom att starta flera dotterbolag under sitt holdingbolag. Om en verksamhet går dålig så behöver det inte påverka övriga bolag. Samtidigt har man möjlighet att stötta verksamheter som går dåligt genom koncernbidrag.

Minimera risk

Samla kapital i toppen och fördela ut riskerna längre ner i strukturen.

Skatta effektivt

Återinvestera vinster eller hitta andra kapitalplaceringslösningar.

Skydd mot konkurs

Skydda dig mot obestånd i rörelsedrivande bolag.

Spritt ägande

Sprid ut ägandet och kompensera delägarna på olika sätt och nivåer.

 
 

Registrering av holdingbolag

Först registreras ert Holding Company.
Detta blir ägare/delägare till ert Bolag 2 Ltd

Bolag 2 Ltd

Registreras efteråt och man uppger då ägarskap eller ägarandel.

Välj mellan 2 holdingbolag

Holding Company de Luxe x 2 bolag
Marknadens bästa bolagspaket, alla tjänster ingår!

Holding Company Ltd Mini x 2 bolag
Marknadens mest prisvärda bolagspaket, med adress i UK + Support!

Holdingbolag och Offshorebolag

Ett Holdingbolag kan även vara ägare i ett offshoreföretag. Ett offshorebolag är ett bolag som är lokaliserat i utlandet och startas oftast för att få skattemässiga fördelar eller för att utnyttja mer tillåtande förordningar. Det är lagliga att investera pengar i utlandet som inte genererar i lagbrott, genom att exempelvis placera pengar i ett offshorebolag i Hong Kong. Vid en sådan investering gäller det dock att agera med försiktighet, då de engelska lagarna inte får överträdas.

Investmentbolag eller holdingbolag?

Investmentbolag och holdingbolag påminner om varandra i dess konstruktion, i den mening att de äger aktier i andra bolag.
Dock fungerar ett holdingbolag mer som moderbolag i en koncern med ägande i dotterbolagen, medan investmentbolagets syfte är mer ren finansiell förvaltning av bolag och investeringar i nya marknader.