BolagsRegistrering

BolagsRegistrering proffs på LTD

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra bolag.
Holdingbolag kallas även för förvaltningsbolag

Holdingbolag eller Holding Company

Holding Company, är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet med ett holdingbolag är att kontrollera dotterbolag och andra företag som holdingbolaget äger aktier i och fungerar som en praktisk organisation för att optimera distribuerandet av vinster och för att finansiera andra företag.

Det vanligaste är att holdingbolaget äger majoriteten av aktierna i dotterbolag och alltså fungerar som ett moderbolag i en koncern. Även om det primära syftet med ett holdingbolag är att äga aktier i andra bolag, finns det inget hinder för holdingbolaget att bedriva egen verksamhet.

Investmentbolag eller holdingbolag

Investmentbolag och holdingbolag påminner om varandra i dess konstruktion, i den mening att de äger aktier i andra bolag. Dock fungerar ett holdingbolag mer som moderbolag i en koncern med ägande i dotterbolagen, medan investmentbolagets syfte är mer ren finansiell förvaltning av bolag och investeringar i nya marknader.

Holding Company och Offshorebolag

Ett Holding Company kan även vara ägare i ett offshoreföretag.
Ett offshorebolag är ett bolag som är lokaliserat i utlandet och startas oftast för att få skattemässiga fördelar eller för att utnyttja mer tillåtande förordningar. Det är lagliga att investera pengar i utlandet som inte genererar i lagbrott, genom att exempelvis placera pengar i ett offshorebolag i Hong Kong. Vid en sådan investering gäller det dock att agera med försiktighet, då de engelska lagarna inte får överträdas.

Först registreras ert Holding Company.
Detta blir ägare/delägare till ert bolag 2 Ltd

Bolag 2 Ltd registreras efter Holdingbolaget
och man uppger då ägarskap eller ägarandel

Holding Company in UK

Tack för att du besöker BR

Följ oss på: