Krav

BolagsRegistrering proffs på Ltd

Registrering, krav för att starta Ltd

Alla Limited, LTD, måste, i enlighet med Brittisk lag, ha en officiell registrerad bolagsadress, Registered Office, för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, bank etc. En bolagsdress i UK ingår i våra bolagspaket.
Vi vidarebefordrar posten från England till din egen adress!

Krav att registrera och starta Ltd

  • Styrelse: Från en person eller juridisk person
    till obegränsat antal personer och nationalitet.
  • Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  • Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat Ltd bolagsnamn i United Kingdom.
  • Sätesadress för bolaget i UK: En företagsadress för mottagande avkorrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
  • Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
    Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett LTD bolag!

Vem kan registrera ett Limited?

Alla kan registrera ett UK Limited.
Man kan vara från en person till flera personer med olika nationaliteter, bosatta i olika länder och även juridisk person (företag) kan registrera ett LTD bolag.

Registreringstid för Ltd bolag?

När registreringsuppgifterna konfirmerads då registrerar vi Ltd bolaget på en dag.
Bolaget är färdigt att tas i bruk med organisationsnummer och alla bolagsdokument, inklusive aktiebrev.