0855921323 | Skype: BolagsRegistrering [email protected]

Krav att starta Ltd

Alla Limited bolag i UK måste ha en officiell registrerad bolagsadress, kallas för Registered Office

Registrering och krav för att starta Ltd

Alla Limited, LTD, måste, i enlighet med Brittisk lag, ha en officiell registrerad bolagsadress, Registered Office, för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, bank etc. En bolagsdress i UK ingår i våra bolagspaket. Vi vidarebefordrar posten från England till din egen adress!

Krav att registrera och starta Ltd:

  • Styrelse: Från en person eller juridisk person
    till obegränsat antal personer och nationalitet.
  • Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  • Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat Ltd bolagsnamn i United Kingdom.
  • Sätesadress för bolaget i UK: En företagsadress för mottagande avkorrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
  • Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
    Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett LTD bolag!

Registreringstid för Ltd bolag?

När registreringsuppgifterna konfirmerads då registrerar vi LTD bolaget på en dag. Bolaget är färdigt att tas i bruk med organisationsnummer och alla bolagsdokument, inklusive aktiebrev.

Proffs Ltd = 4.995

Förmodligen marknadens i särklass bästa val
med personlig konfidentiell adress i UK
Proffspaket för proffs alla tjänster ingår!

Start Ltd = 2.995

Bolagsadress i England ingår.
Kallas för Registered Office

SUF Ltd = 3.695

Bolagsadress i England ingår och
konkursfrihetsbevis, Good Standing
gäller för KB- & filialregistrering

Simply Ltd = 1.995

Du måste uppge en bolagsadress
i England vid din beställning.

Business Ltd = 3.595

Bolagsadress i England ingår
och vår uppskattade LTD Service
en tjänst de flesta behöver

Företagskonto

Snabbt och effektivt ansökan och
registrering görs direkt online!