Krav att starta Ltd

Alla Limited bolag i UK måste ha en officiell registrerad bolagsadress, kallas för Registered Office

Registrering och krav för att starta Ltd

Alla Limited, LTD, måste, i enlighet med Brittisk lag, ha en officiell registrerad bolagsadress, Registered Office, för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter, bank etc. En bolagsdress i UK ingår i våra bolagspaket.
Vi vidarebefordrar posten från England till din egen adress!

Krav att registrera och starta Ltd:

  • Styrelse: Från en person eller juridisk person
    till obegränsat antal personer och nationalitet.
  • Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
  • Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat Ltd bolagsnamn i United Kingdom.
  • Sätesadress för bolaget i UK: En företagsadress för mottagande avkorrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
  • Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
    Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett LTD bolag!

Registreringstid för Ltd bolag?

När registreringsuppgifterna konfirmerads då registrerar vi LTD bolaget på en dag. Bolaget är färdigt att tas i bruk med organisationsnummer och alla bolagsdokument, inklusive aktiebrev.

Vem kan registrera LTD bolag?

Alla kan registrera ett LTD bolag.
Man kan vara från en person till flera personer med olika nationaliteter, bosatta i olika länder och även juridisk person (företag) kan registrera ett LTD bolag.

Proffs Ltd = 4.995

Proffspaket för proffs alla tjänster ingår.
I särklass ett bästa val med personlig
konfidentiell adress i UK

Start Ltd = 2.995

Bolagsadress i England ingår.
Kallas för Registered Office

SUF Ltd = 3.695

Bolagsadress i England ingår och
konkursfrihetsbevis, Good Standing
gäller för KB- & filialregistrering

Simply Ltd = 1.995

Du måste uppge en bolagsadress
i England vid din beställning.

Business Ltd = 3.595

Bolagsadress i England ingår
och vår uppskattade LTD Service
en tjänst de flesta behöver

Företagskonto

Snabbt och effektivt ansökan och
registrering görs direkt online!