Avveckla

En traditionell (frivillig) likvidation är ett sätt för aktieägarna att avsluta ett bolags liv.

Endast ett sökresultat