Starta filial ett SUF bolag

SUF & UK flagga
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

3-steg för filial, SUF

 1. Registrera UK LTD som blir moderbolag till SUF bolaget, filialen
 2. Moderbolaget skickar dokument till BV som registrerar filialen som får ett svenskt registreringsbevis och org. nummer
 3. Nu kan SUF/du ansöka om moms, F-skatt, konto, osv…

Starta filialen med Engelskt Ltd

Registrera en filial, SUF bolag med ett Engelskt Limited som moderbolag.
Du registrerar filialen på Bolagsverket.
Du kan få hjälp med registrering av filialen, F-skatt, moms osv.
BR Support har vi en förträfflig mall som du kan följa.
Obs! När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sättas igång omedelbart.
Du behöver inte vänta tills du får filialens registreringsbevis.
Tips: Se Bolagsverkets eminenta sidor, sök på FILIAL Där finns även färdiga mallar för fullmakter etc.
Filial på Engelska kallas för Branch

Hur startar man filialen?

 1. Ditt UK Ltd bolag beslutar att starta verksamhet i Sverige genom en filial
  Du behöver inte översätta dokument som är på Engelska
 2. Du utser en VD (kan vara du själv) och ordnar särskild fullmakt
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
 4. Bolagsverket registrerar filialen med som får ett org.nr.
  och du får ditt svenska registreringsbevis
 5. Verksamheten kan startas direkt. F-skatt, moms, företagskonto, osv…
Hur du registrerar SUF Ltd när du ska ha ett SUF bolag, en filial

Måsta man registrera en filial?

I vissa fall behöver UK LTD inte registrera en filial

  Det finns undantag från kravet att registrera en filial, exempelvis för:
 • transporter till och från Sverige, både personer och saker
 • reklam och utställning av varor
 • att ta upp beställningar på varor och liknande
 • konstnärlig verksamhet
 • enstaka uppdrag
 • byggentreprenad som bedrivs under högst 1 år
 • näringsverksamhet som omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i det så kallade EES-fördraget eller motsvarande bestämmelser i EES-avtalet (det gäller om företaget endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige).

När är en verksamhet tillfällig?

Den frågan går inte att svara generellt på. Ett riktmärke kan vara mellan 6 månader och 1 år. Det vill säga om verksamheten ska bedrivas under högst 6 månader eller högst 1 år kan den anses tillfällig och kräver därför inte att du registrerar en filial. Men det kan finnas andra faktorer som gör att du ändå måste registrera en filial, exempelvis vilken typ av verksamhet det är, hur stor omsättningen är och hur många anställda det finns. Byggverksamhet som bedrivs under högst 1 år behöver inte registrera en filial.

Du kan också ansöka om att få ett svenskt organisationsnummer för en juridisk person utan att registrera företaget för att betala skatt.
Se information!

Fördjupad information om registrering av filialen

Det utländska företaget (ditt Ltd) beslutar sig för att inleda verksamhet i Sverige
genom att registrera en filial på Bolagsverket.

Det utländska företaget (ditt Ltd) utser en verkställande direktör (vd) för filialen.
Han eller hon ska ha en fullmakt. Du kan självfallet själv vara VD.
Finns färdiga fullmakter på BV och BR Support

Anmäl att du vill starta filialen till Bolagsverket.
Anmälan ska göras av den verkställande direktören och måste lämnas in innan verksamheten i Sverige börjar.
Betala avgiften 2500 kr samtidigt som du skickar in anmälan.

Bolagsverket beslutar om registrering och ger filialen ett organisationsnummer.
Bland annat kontrolleras fullmakten för filialens VD, filialens verksamhet och beslutar om företagsnamnet kan godkännas.
Bolagsverkets handläggningstid varierar, men ofta handlar det om 1 – 2 veckor, de har gjort detta sedan år 1999…
När filialen är registrerad får du ett svenskt organisationsnummer och registreringsbevis.

När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång.
Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.
Dock rekommenderar vi att du avvaktar tills du får ditt organisations nummer

Med anledning av Å-Ä-Ö så kan filialen ha ett annat namn än moderbolaget.
Dock är det alltid BV som ska godkänna namnet.