Vad ingår i SUF Ltd?

SUF med LTD bolag

BolagsRegistrering proffs på LTD & SUF

Starta filial med Engelskt Ltd

Starta filial, ett SUF bolag med
Engelskt Limited bolag som moderbolag.
Du registrerar filialen hos BV
Filial på Engelska kallas för Branch

Starta filial ett SUF bolag

OBS! När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sättas igång omedelbart.
Du behöver inte vänta tills du får filialens registreringsbevis.
Tips: Se Bolagsverkets eminenta sidor, sök på FILIAL Där finns även färdiga mallar för fullmakter etc.

Hur startar man filialen?

  1. Ditt UK Ltd bolag beslutar att starta verksamhet i Sverige genom en filial
    Du behöver inte översätta dokument som är på Engelska
  2. Du utser en VD (kan vara du själv) och ordnar särskild fullmakt
  3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
  4. Bolagsverket registrerar filialen med som får ett org.nr.
    och du får ditt svenska registreringsbevis
  5. Verksamheten kan startas direkt. F-skatt, moms, företagskonto, osv…

Starta Filial, fördjupad information

Det utländska företaget (ditt Ltd) beslutar sig för att inleda verksamhet
i Sverige genom en filial och registrerar den.

Det utländska företaget (ditt Ltd) utser en verkställande direktör (vd) för filialen. Han eller hon ska ha en fullmakt.

Anmäl att du vill starta filialen till Bolagsverket. Anmälan ska göras av den verkställande direktören och måste lämnas in innan verksamheten i Sverige börjar. Betala avgiften 2000 kr samtidigt som du skickar in anmälan.

Bolagsverket beslutar om registrering och ger filialen ett organisationsnummer. Bland annat kontrolleras fullmakten för filialens VD, filialens verksamhet och beslutar om företagsnamnet kan godkännas. Bolagsverkets handläggningstid varierar, men ofta handlar det om 1 – 2 veckor. När filialen är registrerad får du ett svenskt organisationsnummer och registreringsbevis.

När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång. Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.

Enkelt att registrera SUF bolag

"SUF bolag, får ensamrätt till namnet i hela Sverige!
Du kan momsregistrera SUF och anställa dig själv enligt gällande lagar och du skattar endast i Sverige. SUF är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar."

Registrera ditt SUF bolag nu!

Tack för att du besöker BR

Följ oss på: