Starta filial

BolagsRegistrering proffs på Ltd

Hur startar man filialen?

 1. Ditt UK Ltd bolag beslutar att starta verksamhet i Sverige genom en filial
  Du behöver inte översätt dokuemnt som är på Engelska
 2. Du utser en VD (kan vara du själv) och ordnar särskild fullmakt
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket (2000 kr)
 4. Bolagsverket registrerar filialen med ett org.nr.
  och du får ditt svenska registreringsbevis
 5. Verksamheten kan startas direkt

OBS! När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sättas igång omedelbart.
Du behöver inte vänta tills du får filialens registreringsbevis.
Tips: Se Bolagsverkets eminenta sidor, sök på FILIAL
Där finns även färdiga mallar för fullmakter etc.

Filialer i Norden

Danmark = DUF | Norge = NUF | Sverige = SUF

 1. Beslut om att starta en filial
 2. Det utländska företaget (ditt Ltd) beslutar sig för att inleda verksamhet i Sverige genom en filial och registrerar den.
 3. Utse VD och ordna fullmakt
 4. Det utländska företaget (ditt Ltd) utser en verkställande direktör (vd) för filialen. Han eller hon ska ha en fullmakt.
 5. Anmäl filialen till Bolagsverket
 6. Anmäl att du vill starta filialen till Bolagsverket. Anmälan ska göras av den verkställande direktören och måste lämnas in innan verksamheten i Sverige börjar. Betala avgiften samtidigt som du skickar in anmälan.
 7. Bolagsverket registrerar filialen
 8. Bolagsverket beslutar om registrering och ger filialen ett organisationsnummer. Bland annat kontrolleras fullmakten för filialens VD, filialens verksamhet och beslutar om företagsnamnet kan godkännas. Bolagsverkets handläggningstid varierar, men ofta handlar det om 1 – 2 veckor. När filialen är registrerad får du ett (svenskt) registreringsbevis.
 9. Verksamheten startar omgående
 10. När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång. Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top