Varning för Ltd registrering!

BolagsRegistrering
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

VARNING!

Vi hissar en röd flagga och ger dig goda råd om vad du bör vara uppmärksam på innan du registrerar dig någon annanstans…

Varning för felaktiga Ltd registreringar !

Visst låter det märkligt eftersom vi registrerar UK Ltd. Priset är inte alltid avgörande, ställ det i relation till vad du får…

Blir det lagenligt registrerat?

BolagsRegistrering ger dig en omfattande service för att få ditt nya LTD bolag rätt och lagligt redan ifrån början och du har alltid bästa stöd och en kontinuerlig support ifrån vår utmärkta kundservice, BR Support 24/7

Varning 2 för registrering

Kompletterande uppgifter
Dessvärre så bortser många agenter för bolagsbildning detta och färdigställer inte de kompletta uppgifterna som krävs.
Förmodligen så utgår de ifrån att du själv ska göra detta…
Inte ens på CH kan du erhålla dessa tjänster, eller få hjälp med att allt blir korrekt registrerat.

Varning 3 för registrering

 • Återigen, det är många agenter för bolagsbildning, inklusive CH som inte utfärdar dessa åt dig.
 • Och ett LTD bolag är enligt lag skyldig att utfärda aktiebrev, certifikat, inom två månader efter tilldelning av aktier?
 • Vad händer om du ändrar din adress? Tillsätta en ny direktör? Eller ändra aktieinnehavet i ditt Ltd bolag efter registreringen?
 • Visste du att alla förändringar i bolaget efter registreringen måste rapporteras och redovisas på legal väg till CH?
  Gäller även om du byter adress, se Confirmation Statement.
 • Får du hjälp efter registreringen? Vart vänder du dig då?

Tänk efter före...

 • Har du funderat på om LTD bolagets bolagsordning kommer att ge styrelseledamöter och aktieägare ett fullgott skydd om något skulle gå fel?
 • Om det ska finnas mer än en aktieägare i ditt nya LTD bolag har du funderat på ett aktieägaravtal för att skydda dig och din familjs intressen?
 • Är du medveten om dina juridiska skyldigheter som VD?
 • Är du medveten om att Brittisk lag kräver många officiella uppgifter vid en registrering av LTD bolag, se lagstadgad registrering.
 • Är du medveten om att ett aktiebrev är ditt enda riktiga bevis enligt lagen om att du äger aktier i bolaget?

Varför anlita BolagsRegistrering?

1. Se vår presentationssida!
2. Missa inte vår portfolio!
Vem erbjuder support 24/7?
3. BR Support 24/7 ingår alltid till våra kunder!