Hur avvecklas ett Engelskt Ltd?

BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

Se video

Om en bild säger mer än 1.000 ord…
…vad säger då en video?
Avregistrera och avveckla ett Engelskt Ltd bolag. Avveckling av bolaget sker i några etapper. Vi tar hand om hela avregistreringsprocessen och stämplingsavgift ingår.
Du får en kontinuerlig uppdatering om bolagets avveckling