Kommanditbolag och UK Limited

Kommanditbolag med ett Engelskt Ltd bolag som komplementär.
Registrera ett kommanditbolag med ett UK Ltd bolag som går in som komplementär.

UK Ltd bolaget som komplementär i KB

Du/ni går in som kommanditdelägare med ex: 500 kr Komplementär kan vara en fysisk eller juridisk person. En komplementär ansvarar för kommanditbolagets samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar.
Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.

Bolagsmän till kommanditbolag

Komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän. Komplementären har ett obegränsat ansvar!

  1. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
  2. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.
  3. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar.
    Delägare svarar endast med sin kapitalinsats.

Undantag vid näringsförbud

En person som har näringsförbud kan vara kommanditdelägare.

Info om kommanditbolag

1. Kommanditbolag krav minst två
bolagsmän för kommanditbolag!
2. Bolagsmän i ett kommanditbolag!

UK Ltd och ett KB
Good Standing = Konkursfrihetsbevis

Konkursfrihetsbevis, Certificate of Good Standing, för SUF bolag och Kommanditbolg. Konkursfrihetsbevis är ett krav inom hela EU och EES när man skall starta en filial. Good Standing skickas tillsammans med bolagshandlingar till Bolagsverket vid registreringen.

LTD & KB?

Se vad som ingår i detta bolagspaket!

Registreringstid?

Inom 24 timmar är du “in business”!

Tänk efter före...

Se “Varning för LTD registrering”