Vad ingår i KB Ltd?

SUF med LTD bolag

BolagsRegistrering proffs på LTD & SUF

UK LTD komplementär

  1. Registrera UK LTD
    som blir komplementär till KB
  2. UK LTD bolaget skickar dokument till BV som registreras som komplementär till KB
  3. Nu kan KB/du ansöka om moms, F-skatt, konto, osv…

Kommanditbolag och Engelskt Ltd bolag

Kommanditbolag med ett Engelskt Ltd bolag som komplementär.
Registrera ett KB med ett UK Ltd som går in som komplementär.
För denna konstellation beställer du SUF Ltd

UK Ltd som komplementär i kommanditbolaget

Du/ni går in som kommanditdelägare med ex: 500 kr
Komplementär kan vara en fysisk eller juridisk person.
En komplementär ansvarar för kommanditbolagets samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar.
Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.
Mer info om denna konstruktion!

Bolagsmän till kommanditbolag

Komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.
Komplementär har ett obegränsat ansvar!

  1. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
  2. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.
  3. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar.
    Delägare svarar endast med sin kapitalinsats.

Undantag vid näringsförbud

1. Kommanditbolag krav minst två bolagsmän för kommanditbolag!
Fördjupad info Krav för Kommanditbolag!
2. Bolagsmän i ett kommanditbolag!
Fördjupad info bolagsmän till kommanditbolag!

Konkursfrihetsbevis

Konkursfrihetsbevis, Certificate of Good Standing, för SUF bolag och Kommanditbolg.
Konkursfrihetsbevis är ett krav inom hela EU och EES när man skall starta en filial.
Good Standing skickas tillsammans med bolagshandlingar till BV vid registreringen.

Företagsklonto till KB och LTD

Skaffa företagskonto med kontokort direkt online till KB och LTD!

Enkelt att registrera LTD med KB

"Mycket populär konstruktion UK LTD som komplementär!
Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.
Delägare svarar endast med sin kapitalinsats.
Komplementär har ett obegränsat ansvar!"

Registrera ditt KB Ltd bolag nu!

Tack för att du besöker BR

Följ oss på: