Kommanditbolag till UK Ltd

SUF & UK flagga
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

UK LTD komplementär

  1. Registrera UK LTD
    som blir komplementär till Kommanditbolaget
  2. UK LTD bolaget skickar dokument till BV som registreras som komplementär till KB
  3. Nu kan KB/du ansöka om moms, F-skatt, konto, osv…

Vad är en komplementär till Kommanditbolag?

Du/ni går in som kommanditdelägare med ex: 500 kr
Komplementär kan vara en fysisk eller juridisk person. En komplementär ansvarar för kommanditbolagets samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar.
Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.
Mer info om denna konstruktion, se vår artikel

Bolagsmän till kommanditbolag

Komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.
Komplementär har ett obegränsat ansvar!

  1. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
  2. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.
  3. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar.
    Delägare svarar endast med sin kapitalinsats.

Se allt som ingår i SUF Ltd. Detta bolagspaket beställer du om moderbolaget, UK Ltd ska gå in som komplementär. 
Konkursfrihetsbevis, Good Standing ingår.

Undantag vid näringsförbud

1. Kommanditbolag krav minst två bolagsmän för kommanditbolag!
Fördjupad info Krav för Kommanditbolag!
2. Bolagsmän i ett kommanditbolag!
Se artikel om Fördjupad info Bolagsmän till kommanditbolag

Registrering

Kommanditbolag med ett Engelskt Ltd bolag som komplementär.
Registrera ett KB med ett UK Ltd som går in som komplementär.
För denna konstellation beställer du SUF Ltd

Konkursfrihetsbevis, Certificate of Good Standing, för SUF bolag och Kommanditbolg.
Konkursfrihetsbevis är ett krav inom hela EU och EES när man skall starta en filial.
Good Standing skickas tillsammans med bolagshandlingar till BV vid registreringen.