KB & UK LTD

BolagsRegistrering proffs på Ltd

UK Ltd som komplementär i KB

Du/ni går in som kommanditdelägare med ex: 500 kr
Komplementär kan vara en fysisk eller juridisk person.
En komplementär ansvarar för kommanditbolagets samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar.
Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.

Bolagsmän till kommanditbolag

Komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.
Komplementär har ett obegränsat ansvar!

  1. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare.
  2. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.
  3. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar.
    Delägare svarar endast med sin kapitalinsats.

Undantag vid näringsförbud

En person som har näringsförbud kan vara kommanditdelägare.

Info om kommanditbolag

1. Kommanditbolag krav minst två bolagsmän för kommanditbolag!
Fördjupad info Krav för KommanditBolag!
2. Bolagsmän i ett kommanditbolag!
Fördjupad info Bolagsmän till kommanditbolag!

Konkursfrihetsbevis

Konkursfrihetsbevis, Certificate of Good Standing, för SUF bolag och Kommanditbolg.
Konkursfrihetsbevis är ett krav inom hela EU och EES när man skall starta en filial.
Good Standing skickas tillsammans med bolagshandlingar till BV vid registreringen.

Bankkonto till KB och LTD

Skaffa företagskonto med kontokort direkt online till KB och LTD!

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi håller dig uppdaterad!

WELCOME,

Enjoy luxury, exclusivity and discretion

NOW TREAT YOURSELF!

Get 25% Off & Free Shipping On Your First Order. Enter Code WELL25SPE

Scroll to Top