VAT information

VAT registrering
BolagsRegistrering proffs på bolagsregistreringar

VAT = Value Added Tax

Value Added Tax = 20%
Generellt, omsätter man £85.000 ska man VAT registrera sig. Omsättning mindre än £85.000 kan man göra en ”frivillig” VAT registrering.
VAT ingår i Proffs Ltd och Holdingbolag Maxi

Viktig VAT information

VAT ansökan tar 3 – 4 veckor
Vi skickar bolagets VAT Certificate med VAT nummer
direkt till den adress som du uppger till oss.

Uppgifter som efterfrågas: Bl.a. bolagets (tilltänkta) omsättning, verksamhet, bankkonto, trading address (affärsadress) i UK osv.
Viktig: Förbered dig på frågorna innan du ansöker.
Se vårt PDF-dokument för uppgifter som ska besvaras.
Ansökan: Det faller under ditt ansvar att uppge korrekt information, görs inte detta då kan det förorsaka att uppgifterna måste kompletteras.
Ska ansökan göras om/kompletteras då debiterar vi 25 EUR
Du kan (självfallet) INTE uppge en bolagsadress i Sverige
Identitet: ID + adressverifikation ska mailas till oss.
Registrering: När betalning är mottagen påbörjas VAT ansökan omgående.

Hjälp med Trading Address?

Registered Office är ingen trading address!
Trading address måste vara en affärsadress i UK.
Är du i behov av en Trading Address?
Trading Address från £120
Du kan välja en stad som passar dina förutsättningar bäst

Hjälp med konto i UK?

Öppna konto online utan personligt besök